Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 21:56:23
Powrót do projektu

Zielona ściana na Brzeskiej

status: Zgłoszony


Zazielenienie zaniedbanego, zdegradowanego chodnika przy budynku Brzeska 13, posadzenie pnączy, które utworzą piękną zieloną ścianę.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. BRZESKA

Istotne informacje o lokalizacji

Brzeska przy Nr 13


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsce ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Nasadzenia krzewów cieniolubnych, Śnieguliczka Hancock oraz pnącej odmiany Hortensji. Efektem będzie zazielenienie terenu będącego niegdyś trawnikiem i utworzenie zielonej ściany.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt wzbogaci zieleń na Pradze, wpłynie korzystnie na estetykę ul. Brzeskiej


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Hortensja pnaca 6 szt. -1700 zł

Śnieguliczka Hancock 60 szt - 2500 zł


Całkowity koszt projektu: 4 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja


Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki

  • 20161110_145720.jpg