Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:37:21
Powrót do projektu

Sportowe ABC

status: Zgłoszony


Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.928677469492
szerokość geograficzna: 52.2716436181465

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

Na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych będą odbywać się trzy razy w tygodniu po godzinie 16.00 lub w soboty (3 grupy po 40 godzin – razem 120 godzin), a dla dzieci przedszkolnych dwa razy w tygodniu (2 grupy po 20 godzin – razem 40 godzin) przez 10 miesięcy. Grupy będą liczyły 20 osób. Jeden cykl zajęć to 5 miesięcy. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół oraz przedszkoli, a także poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany, profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu sprzętu potrzebnego do realizacji zajęć sportowych oraz szaf do przechowywania tegoż sprzętu (szczegółowy spis znajduje się w kosztorysie) W ramach projektu „Sportowe ABC” prowadzone będą zajęcia zarówno ogólnorozwojowe jak i różnego rodzaju gry zespołowe. Celem zajęć jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój dziecka oraz uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała. Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej. Uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Do realizacji projektu przewidziane są 2 osoby prowadzące.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zorganizowane zajęcia sportowe pozwolą dzieciom i młodzieży wypełnić czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny. Wykształcą nawyki zdrowego i aktywnego stylu życia oraz wpłyną korzystnie na późniejsze aktywne życie młodego człowieka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 85 183,88 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Załącznik nr 1_Kosztorys_.xls
  • Załącznik nr 2_Sportowe ABC.xls