slacek - zmiany z 2017-04-20 16:13:20
Powrót do projektu

Sportowe ABC

status: Zgłoszony


Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.928677469492
szerokość geograficzna: 52.2716436181465

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

Na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych będą odbywać się trzy razy w tygodniu po godzinie 16.00 lub w soboty (3 grupy po 40 godzin – razem 120 godzin), a dla dzieci przedszkolnych dwa razy w tygodniu (2 grupy po 20 godzin – razem 40 godzin) przez 10 miesięcy. Grupy będą liczyły 20 osób. Jeden cykl zajęć to 5 miesięcy. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół oraz przedszkoli, a także poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany, profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu sprzętu potrzebnego do realizacji zajęć sportowych oraz szaf do przechowywania tegoż sprzętu (szczegółowy spis znajduje się w kosztorysie) W ramach projektu „Sportowe ABC” prowadzone będą zajęcia zarówno ogólnorozwojowe jak i różnego rodzaju gry zespołowe. Celem zajęć jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój dziecka oraz uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała. Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej. Uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Do realizacji projektu przewidziane są 2 osoby prowadzące.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zorganizowane zajęcia sportowe pozwolą dzieciom i młodzieży wypełnić czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny. Wykształcą nawyki zdrowego i aktywnego stylu życia oraz wpłyną korzystnie na późniejsze aktywne życie młodego człowieka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Kwota wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących zajęcia (liczba zajęć 160 x 65zł/godz.) - 10 400,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 200 godz. x 12,50 zł/godz. - 2 500,00 zł

2. Koordynator wynagrodzenie 40 godz. x 65zł/godz. - 2 600,00 zł

3. Wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć - 67 184,00 zł

4. Reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp.- 800,00 zł

5. Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) - 800,00 zł

6. Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 złSzczegółowy kosztorys w załącznikach.kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 85 184,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Załącznik nr 1_Kosztorys_.xls
  • Załącznik nr 2_Sportowe ABC.xls