Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 10:31:21
Powrót do projektu

Stoły do ping-ponga na świeżym powietrzu (5 lokalizacji)

status: Zgłoszony


W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane stoły do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu w 5 ogólnodostępnych lokalizacjach na terenie Ursynowa Wysokiego Północnego: Park im. R. Kozłowskiego, łąka Olkówek, Park im. Jana Pawła II, skwer na ul. Cybisa oraz teren zielony przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów (w pobliżu placu zabaw).

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

5 lokalizacji na Ursynowie Wysokim Północnym

Istotne informacje o lokalizacji

• w Parku im. Romana Kozłowskiego (w okolicy przy siłowni plenerowej lub drążków do street workout)

• w Parku im. Jana Pawła II (okolice siłowni i boiska lub okolice placu zabaw)

• na polanie Olkówek (między boiskami a jurajskim placem w bezpośredniej bliskości jurajskiego placu zabaw)

• na skwerze przy ul. Cybisa (w okolicy placu zabaw i siłowni plenerowej)

na terenie zielonym miedzy Urzędem Dzielnicy Ursynów a żłobkiem (w w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw (przy chodniku na przedłużeniu południowego wyjścia z metra Imielin w kierunku ul. Dereniowej)Wszystkie lokalizacje są w dyspozycji M.St. Warszawy lub jednostek podległych. Szczegółowe lokalizacje powinny zostać ustalone przez merytorycznych pracowników Urzędu (wydział ochrony środowiska, wydział sportu i rekreacji).


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ping-pong to sport, który rekreacyjnie może uprawiać każda osoba bez względu na wiek, umiejętności, ograniczenia fizyczne. Stoły do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu zostaną zlokalizowane w ogólnodostępnych miejscach. Z tej infrastruktury sportowej będzie mógł korzystać nieodpłatnie każdy mieszkaniec bez względu na porę dnia.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane stoły do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu. Stoły o wymiarach 76cm / 152,5cm x 274cm będą wykonane z wysokogatunkowych, trwałych i antykorozyjnych materiałów (np. rama i nogi stalowe, powierzchnia do gry pokryta laminatem żywicznym, siatka wykonana z blachy nierdzewnej). Stoły powinny być estetyczne, najlepiej z kolorową (zieloną lub niebieską) powierzchnią do gry. Stoły zostaną ustawione na utwardzonym podłożu (ok. 7m x 3,5m) (nawierzchnia mineralno-żywiczna).Stoły zostaną umieszczone (po 1 sztuce) w następujących lokalizacjach na Ursynowie Wysokim Północnym:

• w Parku im. Romana Kozłowskiego (w okolicy przy siłowni plenerowej lub drążków do street workout)

• w Parku im. Jana Pawła II (okolice siłowni i boiska lub okolice placu zabaw)

• na polanie Olkówek (między boiskami a jurajskim placem w bezpośredniej bliskości jurajskiego placu zabaw)

• na skwerze przy ul. Cybisa (w okolicy placu zabaw i siłowni plenerowej)

na terenie zielonym miedzy Urzędem Dzielnicy Ursynów a żłobkiem (w w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw (przy chodniku na przedłużeniu południowego wyjścia z metra Imielin w kierunku ul. Dereniowej)Celem instalacji stołów jest wzbogacenie infrastruktury sportowej dostępnej mieszkańcom nieodpłatnie w miejscach publicznych Ursynowa, służącej uprawianiu popularnego i łatwego sportu bez względu na wiek.Filmik promujący miejskiego ping-ponga wspierany przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego

https://www.youtube.com/watch?v=5r4Q94NwH5w


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ping-pong to popularny i łatwy do uprawniania sport przez każdego, bez względu na wiek. Stoły do gry w ping ponga na świeżym powietrzu wzbogacą ogólnodostępną małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Ursynowa (siłownie plenerowe, drążki do street workoutu, tor do bule, szachownica, skatepark). Miejsce takie będą służyły aktywnemu spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

• zakup stołów z montażem - 4500 zł (za sztukę)

• wykonanie podłoża utwardzonego – 1000 zł (za sztukę)

RAZEM 5 sztuk x 5500 zł = 27 dokumentacja projektowa dla wszystkich 5 lokalizacji - 9000 zł

• RAZEM 36 500 zł


Całkowity koszt projektu: 27 36 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji, sprzątania - 1 lokalizacja 200 zł. Razem

RAZEM - 1000 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg