Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 21:27:21
Powrót do projektu

Stoły do ping-ponga na świeżym powietrzu (5 lokalizacji)

status: Zgłoszony


W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane stoły do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu w 5 ogólnodostępnych lokalizacjach na terenie Ursynowa Wysokiego Północnego: Park im. R. Kozłowskiego, łąka Olkówek, Park im. Jana Pawła II, skwer na ul. Cybisa oraz teren zielony przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów (w pobliżu placu zabaw ). od południowego wyjścia z metra Imielin w kierunku ul. Dereniowej

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

5 lokalizacji na Ursynowie Wysokim Północnym

Istotne informacje o lokalizacji

• w Parku im. Romana Kozłowskiego (przy siłowni plenerowej)

• w Parku im. Jana Pawła II (okolice siłowni i boiska)

• na polanie Olkówek (w bezpośredniej bliskości jurajskiego placu zabaw)

• na skwerze przy ul. Cybisa (w okolicy placu zabaw i siłowni plenerowej)

• w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw (przy chodniku na przedłużeniu południowego wyjścia z metra Imielin w kierunku ul. Dereniowej)Wszystkie lokalizacje są w dyspozycji M.St. Warszawy lub jednostek podległych. Szczegółowe lokalizacje powinny zostać ustalone przez merytorycznych pracowników Urzędu (wydział ochrony środowiska, wydział sportu i rekreacji).


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ping-pong to sport, który rekreacyjnie może uprawiać każda osoba bez względu na wiek, umiejętności, ograniczenia fizyczne. Stoły do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu zostaną zlokalizowane w ogólnodostępnych miejscach. Z tej infrastruktury sportowej będzie mógł korzystać nieodpłatnie każdy mieszkaniec bez względu na porę dnia.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane stoły do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu. Stoły o wymiarach 76cm / 152,5cm x 274cm będą wykonane z wysokogatunkowych, trwałych i antykorozyjnych materiałów (np. rama i nogi stalowe, powierzchnia do gry pokryta laminatem żywicznym, siatka wykonana z blachy nierdzewnej). Stoły powinny być estetyczne, najlepiej z kolorową (zieloną lub niebieską) powierzchnią do gry. Stoły zostaną ustawione na utwardzonym podłożu (ok. 7m x 3,5m) (nawierzchnia mineralno-żywiczna).Stoły zostaną umieszczone (po 1 sztuce) w następujących lokalizacjach na Ursynowie Wysokim Północnym:

• w Parku im. Romana Kozłowskiego (przy siłowni plenerowej)

• w Parku im. Jana Pawła II (okolice siłowni i boiska)

• na polanie Olkówek (w bezpośredniej bliskości jurajskiego placu zabaw)

• na skwerze przy ul. Cybisa (w okolicy placu zabaw i siłowni plenerowej)

• w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw (przy chodniku na przedłużeniu południowego wyjścia z metra Imielin w kierunku ul. Dereniowej)Celem instalacji stołów jest wzbogacenie infrastruktury sportowej dostępnej mieszkańcom nieodpłatnie w miejscach publicznych Ursynowa, służącej uprawianiu popularnego i łatwego sportu bez względu na wiek.Filmik promujący miejskiego ping-ponga wspierany przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego

https://www.youtube.com/watch?v=5r4Q94NwH5w


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ping-pong to popularny i łatwy do uprawniania sport przez każdego, bez względu na wiek. Stoły do gry w ping ponga na świeżym powietrzu wzbogacą ogólnodostępną małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Ursynowa (siłownie plenerowe, drążki do street workoutu, tor do bule, szachownica, skatepark). Miejsce takie będą służyły aktywnemu spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

• zakup stołów z montażem - 4500 zł (za sztukę)

• wykonanie podłoża utwardzonego – 1000 zł (za sztukę)

• dokumentacja projektowa dla wszystkich 5 lokalizacji - 9000 zł

• RAZEM 36 500 zł


Całkowity koszt projektu: 36 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji, sprzątania - 1 lokalizacja 200 zł.

RAZEM - 1000 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg