Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-04-21 13:50:21
Powrót do projektu

Stoły do ping-ponga na świeżym powietrzu (3 lokalizacjilokalizacje)

status: Zgłoszony


W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane stoły do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu w 3 ogólnodostępnych lokalizacjach na terenie Ursynowa Wysokiego Południowego: przy Górce Kazurce, Park Lasek Brzozowy oraz Park Moczydełko.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

3 lokalizacji na Ursynowie Wysokim Południowym

Istotne informacje o lokalizacji

• w Parku Lasek Brzozowy (w okolicy boisk i placu zabaw)

• przy Górce Kazurce (Park im. Cichcociemnych) (okolice siłowni plenerowej)

• w Parku Moczydełko (dowolne miejsce, najlepiej w pobliżu placu zabaw)Wszystkie lokalizacje są w dyspozycji M.St. Warszawy lub jednostek podległych. Szczegółowe lokalizacje powinny zostać ustalone przez merytorycznych pracowników Urzędu (wydział ochrony środowiska, wydział sportu i rekreacji).


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ping-pong to sport, który rekreacyjnie może uprawiać każda osoba bez względu na wiek, umiejętności, ograniczenia fizyczne. Stoły do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu zostaną zlokalizowane w ogólnodostępnych miejscach. Z tej infrastruktury sportowej będzie mógł korzystać nieodpłatnie każdy mieszkaniec bez względu na porę dnia.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane stoły do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu. Stoły o wymiarach 76cm / 152,5cm x 274cm będą wykonane z wysokogatunkowych, trwałych i antykorozyjnych materiałów (np. rama i nogi stalowe, powierzchnia do gry pokryta laminatem żywicznym, siatka wykonana z blachy nierdzewnej). Stoły powinny być estetyczne, najlepiej z kolorową (zieloną lub niebieską) powierzchnią do gry. Stoły zostaną ustawione na utwardzonym podłożu (ok. 8,70m x 5,5m):

- nawierzchnia mineralno-żywiczna - w Parku Lasek Brzozowy, przy Górce Kazurce i w Parku Moczydełko,

Stoły zostaną umieszczone (po 1 sztuce) w następujących lokalizacjach na Ursynowie Wysokim Południowym:

• w Parku Lasek Brzozowy (w okolicy boisk i placu zabaw)

• przy Górce Kazurce (Park im. Cichcociemnych) (okolice siłowni plenerowej)

• w Parku Moczydełko (dowolne miejsce, najlepiej w pobliżu placu zabaw)Celem instalacji stołów jest wzbogacenie infrastruktury sportowej dostępnej mieszkańcom nieodpłatnie w miejscach publicznych Ursynowa, służącej uprawianiu popularnego i łatwego sportu bez względu na wiek.Filmik promujący miejskiego ping-ponga wspierany przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego

https://www.youtube.com/watch?v=5r4Q94NwH5w


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ping-pong to popularny i łatwy do uprawniania sport przez każdego, bez względu na wiek. Stoły do gry w ping ponga na świeżym powietrzu wzbogacą ogólnodostępną małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Ursynowa (siłownie plenerowe, drążki do street workoutu, tor do bule, szachownica, skatepark). Miejsce takie będą służyły aktywnemu spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

KOSZT PROJEKTU

1. nawierzchnia mineralno-żwirowa (48 m2 1szt.), 190,65 zł/m2, 3 lokalizacje - 27 453,60 zł

2. stół do tenisa stołowego 1 szt, 4899,00 zł, 3 szt. - 14 697,00 zł

3. transport i montaż, 1 szt, 650 zł, 3 szt. - 1950,00 zł

4. projekt dla 3 lokalizacji, 1 szt., 5400,00 zł

RAZEM 49 500,60 zł
Całkowity koszt projektu: 49 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

UTRZYMANIE ROCZNE 3 STOŁÓW - 2100,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 100,00 zł

Załączniki

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg