Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-05-05 09:20:05
Powrót do projektu

Zadbajmy o okęcką zieleń - utworzenie łąk kwietnych, kwietników, nasadzenia krzewów, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Jedyny obejmujący tak dużo aspektów projekt proekologiczny na obszarze Wysokie Okęcie. Swoim zakresem obejmuje: utworzenie łąk kwietnych i kwietników, nasadzenia krzewów, ochronę kasztanowców i ustawienie hoteli dla owadów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9678953886032
szerokość geograficzna: 52.1958956714895

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Wysokie Okęcie, Park Marka Kotańskiego, teren zieleni przy ul. 1 Sierpnia, teren zieleni przed Urzędem Dzielnicy oraz ulice: Sabały, Zarankiewicza, Radarowa, Leżajska, Janka Muzykanta, al. Dwudziestolatków.

Istotne informacje o lokalizacji

Wysokie Okęcie, Park Marka Kotańskiego, teren zieleni przy ul. 1 Sierpnia, teren zieleni przed Urzędem Dzielnicy oraz ulice: Sabały, Zarankiewicza, Radarowa, Leżajska, Janka Muzykanta, al. Dwudziestolatków.


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ dotyczy przestrzeni miejskiej na terenach zieleni.


Pełny opis projektu

Główne założenia projektu:1. Założenie trzech łąk kwietnych na terenie: Parku Marka Kotańskiego (190 m2), terenu zieleni przy ul. 1 Siepnia (180 m2) oraz terenu zieleni pod Urzędem Dzielnicy (190 m2).

Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek zwierząt i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin. Łąki są ponadto ekonomiczne, a ich utrzymanie jest znacznie tańsze niż trawników.2. Ustawienie 4 hoteli dla owadów (dwie sztuki w Parku Marka Kotańskiego, jedna sztuka na terenie zieleni przy ul. 1 Sierpnia, jedna sztuka na terenie zieleni pod Urzędem Dzielnicy).

Hotel dla owadów jest to sztuczna budowla z materiałów naturalnych, zapewniająca różnym gatunkom owadów schronienie i możliwość budowy gniazd, szczególnie podczas zimy. Zmiany cywilizacyjne doprowadziły do znaczącego spadku liczebności owadów zapylających, występujących w naszym otoczeniu. Owady są w naszym środowisku bardzo potrzebne w celu zachowania różnorodności biologicznej. Dlatego należy stworzyć owadom idealne warunki życia.3. Wykonanie zabiegu mikoryzy na 20 kasztanowcach rosnących przy ulicach: Sabały (1 sztuka), Zarankiewicza (1 sztuka), Radarowa (1 sztuka), Leżajska (1 sztuka), Janka Muzykanta (2 sztuki), al. Dwudziestolatków (14 sztuk).

Mikoryza zapewnia zminimalizowanie uszkodzeń przez szrotówka przy podniesieniu dostępności wody i poprawieniu kondycji drzew. Mikoryza wszczepiona w system korzeniowy drzewa wspomaga funkcjonowanie jego korzeni, zapewnia drzewu szanse na zdrowe życie poprzez ochronę korzeni przed patogenami, zwiększa powierzchnię chłonną, pozwala na przetrwanie okresów suszy. Mikoryza odżywi drzewa i poprawi ich żywotność.4. Założenie dwóch kwietników o pow. 15 m2 i 20 m2 oraz posadzenie 30 sztuk krzewów na terenie Parku Marka Kotańskiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przez wiele lat zieleń była niedoinwestowana. Czas to zmienić. Nowe rośliny uzupełnią i uatrakcyjnią zieleń Okęcia. Krzewy ograniczą hałas i oczyszczą powietrze, dadzą cień i schronienie dla ptaków. Zieleń jest także przyjazna mieszkańcom, podnosząc estetykę przestrzeni publicznej i jakość życia. Ponadto nie należy zapominać również o zieleni już istniejącej. Dlatego należy zadbać o drzewa - kasztanowce zaatakowane przez szkodnika, zlecając im zabieg mikoryzy. W skład naszego ekosystemu oprócz zieleni wchodzą również owady. Hotele dla owadów przyczynią się do zwiększenia różnorodności biologicznej we Włochach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty założenia trzech łąk kwietnych:

200 m2 * 50 zł = 10 000 zł

190 m2 * 50 zł = 9 500 zł

180 m2 * 50 zł = 9 000 zł

Razem: 28 500 złZałożenie dwóch kwietników:

15 m2 * 250 zł = 3 750 zł

20 m2 * 250 zł = 5 000 zł

Razem: 8 750 złKoszt zakupu i ustawienia czterech hoteli dla owadów:

4 * 550 zł = 2 200 złWykonanie zabiegu mikoryzy na kasztanowcach:

20 * 500 zł = 10 000 złKoszt zakupu i posadzenia krzewów:

30 * 100 zł = 3000 złRazem: 52 450 zł


Całkowity koszt projektu: 52 450,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zabiegi pielęgnacyjne i podlewanie - 4000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

 • hotel dla owdów - przykład realizacji nr 1.jpg
 • hotel dla owadów - przykład realizacji nr 2.jpg
 • kwietnik - przykład realizacji nr 1.jpg
 • kwietnik - przykład realizacji nr 2.jpg
 • łąka kwietna - przykład realizacji nr 1.jpg
 • łąka kwietna - przykład realizacji nr 2.jpg
 • kasztanowiec zwyczajny zaatakowany przez szrotówka kasztanowcowiaczka 1.jpg
 • kasztanowiec zwyczajny zaatakowany przez szrotówka kasztanowcowiaczka 2.JPG