aarabadzic - zmiany z 2017-02-09 11:26:09
Powrót do projektu

Straż Pożarna - rewitalizacja placu przed Bielańską bielańską remizą

status: Zgłoszony


Utworzenie terenu zielonego (skwerku) nawiązującego do charakteru budynku Straży Pożarnej z wykorzystaniem ogniokrzewu. kwiatów, żywopłotu. Teren zielony powstanie z części wyasfaltowanego placu u zbiegu ulicy Marymonckiej i Alei Zjednoczenia. Ponadto remont placu przed budynkiem Straży Pożarnej polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej oraz odtworzenie trawnika od strony ul. Cegłowskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9553721547127
szerokość geograficzna: 52.2839289458909

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Marymoncka 89/91 działka nr 5 i 105 obręb nr 70504

Istotne informacje o lokalizacji

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 6

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Działka nr 5 we władaniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

Działka nr 105 we władaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny dla mieszkańców i przechodniów.


Pełny opis projektu

1. Utworzenie terenu zielonego (skwerku) nawiązującego do charakteru budynku Straży Pożarnej z wykorzystaniem ogniokrzewu i kwiatów oraz z żywopłotem przed wejściem do budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 6 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Teren zielony powstanie z nieużywanej części wyasfaltowanej i nieużywanej części chodnika obok Straży u zbiegu ulicy Marymonckiej i alei Zjednoczenia z zachowaniem możliwości dojścia (chodnikiem) do drzwi wejściowych do budynku Straży Pożarnej.

2. Remont placu przed budynkiem Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 6 polegający na wymianie

nawierzchni asfaltowej.

3. Odtworzenie trawnika na obecnym terenie zielonym od strony ul. Cegłowskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja tego projektu znacząco wpłynie na bezpieczeństwo osób przechodzących od strony Szpitala Bielańskiego przed budynkiem straży w kierunku do przystanku autobusowego i stacji Metra. Poprawi również bezpieczeństwo dzieci z przedszkoli i szkół bielańskich przychodzących do remizy strażackiej, żeby zapoznać się z zawodem strażaka. Wykorzystanie ogniokrzewów doskonale podkreśli charakter otoczenia. Projekt zapewni poprawę wizerunku terenu przyległego do bramy głównej AWF oraz wpłynie pozytywnie na wizerunek jednego z bardziej reprezentacyjnych punktów Dzielnicy Bielany - miejsca szczególnie chętnie odwiedzane przez osoby z kraju i zagranicy przyjeżdżające na konferencje naukowe oraz studiujące na terenie naszej dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Utworzenie terenu zielonego z kwietnikiem od strony ul. Marymonckiej (115 m2) - 25 000,00 zł

posadzenie żywopłotu (20 mb) - 2 000,00 zł

budowa chodnika (dojścia do budynku Straży Pożarnej) (40 m2) - 8 000,00 zł

2. Remont placu (wymiana nawierzchni asfaltowej) przed budynkiem Straży Pożarnej (1 000 m2)- 130 000,00 zł

3. Odtworzenie trawnika na obecnym terenie zielonym od strony ul. Cegłowskiej (60 m2) - 9 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 174 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki