Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 13:24:21
Powrót do projektu

Barwny świat teatru - Warsztaty charakteryzacji dla dzieci w Domu Kultury "Rembertów"

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie 2 warsztatów dla dzieci, których tematyką będzie charakteryzacja teatralna. Działając pod okiem profesjonalnego charakteryzatora dzieci rozwiną swoje zainteresowania teatralne, zdobędą nowe, praktyczne umiejętności plastyczne i poszerzą swoją wiedzę o sztuce. Dzięki tej przygodzie odkryją barwny świat teatru.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1633157730103
szerokość geograficzna: 52.254229357781

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dom Kultury "Rembertów" al. Komandosów 8

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie realizowany w Domu Kultury "Rembertów", w godzinach pracy placówki. Skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku szkolnym (uczniów szkół podstawowych) zainteresowanych tematyką warsztatów. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy, maksymalna, przewidywana liczba uczestników warsztatu- 25 osób. Czas trwania warsztatu: 90 min. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona za pośrednictwem ogólnodostępnych środków informacji.


Pełny opis projektu

Dzieci uwielbiają się przebierać, bawić w postaci z bajek lub przyjmować określone role. Tę naturalną, dziecięcą skłonność do zabawy wykorzystuje się w teatrze. Za pośrednictwem teatru przenosi się wzorce i wartości oraz edukuje. Właściwa charakteryzacja i kostiumy potęgują pozytywny odbiór widowiska teatralnego, rozwijają wyobraźnię zarówno dziecka jako aktora jak i widza. Dlatego w ramach projektu zostaną zrealizowane 2 warsztaty charakteryzacji dla dzieci. Podczas których dzieci poznają pracę charakteryzatora i spróbują swoich sił w tworzeniu charakteryzacji, łącznie z zaprojektowaniem i wykonaniem kostiumu scenicznego oraz dopracowaniem makijażu.

Efektem finalnym prac młodych charakteryzatorów będzie sesja zdjęciowa, z której następnie powstanie wystawa.Nauka poprzez zabawę i sztukę- to hasło przewodnie projektu "Barwny świat teatru - Warsztaty charakteryzacji dla dzieci w Domu Kultury "Rembertów" ".
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt powstał w odpowiedzi na zainteresowania teatralne dzieci. W Domu Kultury "Rembertów" działa teatr dziecięcy "Mali Wielcy Artyści". Mali aktorzy marzą o spotkaniu z profesjonalnym charakteryzatorem i praktycznych warsztatach z tej dziedziny. Każde kolejne zajęcia, nowy projekt teatralny to dla nich przygoda. Ciekawi świata chcieliby odkryć "Barwny świat teatru".

Cele projektu to:

rozwinięcie zainteresowań teatralnych u uczestników projektu,

nabycie praktycznych umiejętności plastycznych,

poszerzenie wiedzy o sztuce i teatrze,

integracja wokół działań kulturalnych,

zaszczepienie w najmłodszych potrzeby uczestnictwa w kulturze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys projektu "Barwny świat teatru - Warsztaty charakteryzacji dla dzieci w Domu Kultury "Rembertów"

1. Przeprowadzenie 2 warsztatów charakteryzacji dla dzieci - 1 000

2. Zakup materiałów do stworzenia kostiumów i masek - 800

3. Zakup materiałów do charakteryzacji (farb do malowania twarzy, sprejów do włosów) - 500

4. Wystawa fotograficzna - 500

5. Dyplomy dla uczestników - 100


Całkowity koszt projektu: 2 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki