Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-05-08 17:43:08
Powrót do projektu

Jadłodzielnie dla Śródmieścia

status: Zgłoszony


Jadłodzielnia to miejsce, w którym każdy może podzielić lub poczęstować się jedzeniem. Jej celem jest zapobieganie marnowaniu jedzenia. Składa się z lodówki oraz szafki. Każdy może przynieść do Jadłodzielni produkty nadające się do spożycia, których nie jest w stanie zagospodarować i / lub bezpłatnie poczęstować się żywnością.


Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

lokal do 40 15 m2 usytuowany w Dzielnicy Śródmieście.

Istotne informacje o lokalizacji

Ustalono z projektodawcą że projekt będzie realizowany w lokalu należącym do zasobów Dzielnicy Śródmieście


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jadłodzielnia w przestrzeni otwartej - ogólnodostępna: 24/h przez cały tydzień.


Pełny opis projektu

Każdy kto nie ma pomysłu i możliwości zagospodarowania nadającej się do spożycia żywności może przynieść ją do Jadłodzielni i zapobiec jej zmarnowaniu. Każdy może także poczęstować się produktami znajdującymi się w lodówce lub szafce. Jadłodzielnia to świetne miejsce na produkty niespożytkowane zwłaszcza po kateringach, imprezach okolicznościowych, zidentyfikowanych w domu przed urlopem, przeproawdzką, po świętach itp.W Jadłodzielni można zostawiać wszystkie produkty oprócz:

• surowego mięsa,

• zawierających surowe jaja,

• wyrobów z niepasteryzowanego mleka (ale można zostawiać sery, jogurty, twarogi)

• które przekroczyły termin przydatności do spożycia – „należy spożyć do”Każdy korzysta z produktów na własną odpowiedzialność. O czystość dba Opiekun, który codziennie sprawdza stan Jadłodzieni.Jadłodzielnia jest oznaczona plakatami informacyjnymi oraz edukacyjnymi nt. sposóbów zapobiegania marnowaniu jedzenia. Poprzez funkconowanie Jadłodzielni wyrabiane będą dobre nawyki takie jak racjonalne zakupy, świadoma konsumpcja, dzielenie się z innymi. Dzięki Jadłodzielniom wzrastać będzie wrażliwość ekologiczna a przede wszystkim na drugiego człowieka. Długofalowe skutki będa miały zatem wpływ na budowanie prospołeczych postaw.Według Eurostatu w Polsce marnuje się 9 mln ton. Z czego 2 miliony ton to żywność zmarnowana w

gospodarstwach domowych. Jadłodzielnia to zapobieganie marnowaniu jedzania. Produkty zamiast niepotrzebnie

się zmarnować trafią do osób, które z nich skorzystają. Jednoczesnie niemal 3 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie (GUS 2016).Pierwsze Jadłodzielnie powstały w Polsce, w Warszawie - w Śródmieściu założone przez ruch obywatelski

Foodsharing Warszawa. Ruch inspirował się z kolei Fdoosharing w Niemczech, gdzie świetnie działa on na wielką

skalę od ponad 4 lat. Korzystają z niego mieszkańcy miast ratując rocznie tony żywności. Jadłodzielnie są zakładane już w innych polskich miastach, między innymi w Krakowie, Toruniu czy Wrocławiu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jadłodzielnia przyczyni się do zmniejszenia produkcji odpoadów spożywczych, z których wytwarza się szkodliwy dla środowiska metan. Przyczyni się także do zmniejszenia wytracania zasobów naturalnych - wody i energii

niezbędnych do produkcji żywności. Jadłodzielnia to również pomoc dla osób potrzebujących. Aby skorzystać z

produktów nie trzeba mieć żadnych zaświadczeń. Osoby korzystające z Jadłodzielni stawiane są na równi, nie są

stygmatyzowanie. Jadłodzielnia to także punkt edukacyjny. Zamieszczane będą na niej porady nt. sposobów

ograniczenia marnowania żywności w domu. Umiejscowienia daje możliwość wygodnego korzystania osobom, które na przykład poruszają się metrem, umożliwi też odbieranie niewykorzystanych produktów z okolicznych punktów gastronomicznych zlokalizowanych w przejściu podziemnym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Należy uwzględnić: planowany czynsz za lokal - 17,10 zł./m2 x 15 m2 x 10 m-cy = 2 570,00 zł., media + śmieci 3 000,00 zł./ 10 m-cy, koszt remontu – 500,00 zł./m2 x 15 m2= 7 500,00 zł., wynagrodzenie w godz. od 8-19 (13,00 zł./h) ok. 32 900,00 + składki za 10 miesięcy 2018 roku, środki czystości + wyposażenie punktu – 6 000,00 zł. ( 3 000,00 zł. lodówka, 2 000,00 zł. zabudowa z regałami, 1 000,00 zł. sprzęt i środki czystości) oraz 1 000,00 zł. materiały promocyjne. Łączny koszt – 55 500,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 55 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

czynsz za lokal - 17,10 zł./m2 x 15 m2 x 12 m-cy = 3 078,00 zł., media + śmiecie 3 600,00 zł./rok, wynagrodzenie w godz. od 8-19 (13,00 zł./h) ok. 39 468,00 + składki za rok, środki czystości 1 000,00 zł. Łączny koszt – 49 000,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 49 000,00 zł

Załączniki

  • ulotka_czym jest foodsharing (2).pdf
  • 2017_PLAKAT_NA_JADŁODZIELNIE.pdf
  • adresy_jadłodzielni.png
  • 16142582_10211641111162985_3282026588802047016_n.jpg