Koordynator w Zespole Żłobków - zmiany z 2017-04-11 09:33:11
Powrót do projektu

Zabawy z gliną dla dzieci w żłobkach

Poziomkowe pola

status: Zgłoszony


Urządzenie na terenach miejskich żłobków ogródków owocowo – warzywnych

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Żłobki 3 żłobki publiczne i prywatne na terenie dzielnicy , które zgłoszą chęć udziału w projekcie. Praga Północ: nr 13, 38 oraz 11

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia powinny być prowadzone w placówkach publicznych i prywatnych na terenie dzielnicy, w których rodzice i opiekunowie wyrażą chęć udziału.

zajęcia edukacyjne polegające na uprawie/hodowli roślin będą prowadzone w ogródkach na terenie żłobków publicznych dla dzieci "żłobkowych 1-3 lata" i ich rodziców po ustaleniu zasad i harmonogramu z Kierownikiem placówki


Pełny opis projektu

Urządzenie na terenach miejskich żłobków na Pradze - Północ, ogródków owocowo – warzywnych. Do wykonania i pielęgnacji ogródków zaproszeni zostaną rodzice i dzieci (wspomagani przez firmę ogrodniczą). Dzieci będą pomagać przy sadzeniu, pielęgnacji roślin ucząc się w ten sposób jak dbać o rośliny a także skąd biorą się owoce i warzywa, które potem jedzą. W projekcie przewidziane jest przygotowanie podłoża, zakup i ustawienie skrzyń na sadzonki, w wymiarach dostosowanych do możliwości funkcjonalnych każdej z placówek, zakup ziemi i sadzonek. Zakupione zostaną też narzędzia ogrodowe, rękawice ochronne oraz fartuchy ogrodowe dla dzieci i rodziców takiej jak łopatka, grabki, szpadel, konewki małe i duże.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ogród ułatwia zrozumienie jak funkcjonuje przyroda i pozwala doświadczyć radości z obcowania z nią. Poczucie łączności z naturą, świadomości naszej zależności od niej, uwrażliwia na kwestie dotyczące dbania o środowisko naturalne. Zajęcia w ogrodzie ułatwiają zrozumienie czym jest ekologia i zrównoważony rozwój.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

organizacja warsztatów - 35 tys. zł

szczegóły kosztorysu znajdują się w załączeniu do projektu


Całkowity koszt projektu: 35 00036 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

10000zł, w tym:

- wymiana/uzupełnienie ziemi w skrzyniach,

- zakup sadzonek i nasion,

- uzupełnienie/wymiana uszkodzonego sprzętu ogrodowego.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki