Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 17:36:21
Powrót do projektu

Uzupełnienie dróg rowerowych przy ul. Fieldorfa

status: Zgłoszony


Połączenie istniejących dróg rowerowych celem ułatwienia poruszania się po obu stronach wzdłuż ul. Fieldorfa pomiędzy osiedlami Grochów Południowy a Gocław.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.09646439552307097320020198822
szerokość geograficzna: 52.2328150686109423377353690073

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Ul. Fieldorfa od ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Perkuna do ul. Ostrobramskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Fieldorfa od ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego Perkuna do ul. Ostrobramskiej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu:

1) wyznaczenie ciągów brakującego ciągu pieszo-rowerowych przy rowerowego po wschodniej stronie ul. Fieldorfa (od ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego do ul. Ostrobramskiej), co umożliwi bezpieczną podróż rowerem do szkół, przychodni, sklepów i terenów zielonych – istniejące drogi rowerowe nie zapewniają łatwego dojazdu do celów po obu stronach wzdłuż ulicy Fieldorfa;

2) wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ul. Perkuna poprzez zastosowanie wspólnej sygnalizacji dla pieszych i rowerzystów (tzw. wspólna blenda), co poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu; 3) połączenie planowanych połączenie planowanego ciągów z istniejącymi drogami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa, oraz ul. Ostrobramską, co ułatwi poruszanie się rowerem pomiędzy osiedlem Grochów Południowy a Gocław.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy omawianej ulicy drogi rowerowe są wydzielone (asfaltową nawierzchnią) albo wyznaczone w ciągach pieszo-rowerowych (linie i znaki rowerów na kostce). Przy kolejnych inwestycjach Zarząd Dróg Miejskich dodawał nowe kawałki ścieżek rowerowych w formie dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Jednakże mimo deklaracji nie doszło do ich uzupełnienia w miejscach wskazywanych przez mieszkańców. Należy te prace zakończyć poprzez połączenie wszystkich fragmentów w jeden spójny korytarz komunikacyjny. Ułatwi to poruszanie się rowerem po obydwu stronach wzdłuż ul. Fieldorfa w relacjach północ-południe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych:

1) Wspólna blenda sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Perkuna. 3) 4 2 znaki drogowe C-13/16 = 300 150 zł. 4

2) Dokumentacja projektowa = 5 2 tys. zł.


Całkowity koszt projektu: 10 0002 150,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Fieldorfa 3.jpg
  • IMG_5819.JPG
  • IMG_5824.JPG