Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-21 17:00:21
Powrót do projektu

Uzupełnienie dróg rowerowych drogi rowerowej przy ulFieldorfa. Fieldorfa

status: Zgłoszony


Połączenie istniejących dróg rowerowych celem ułatwienia poruszania się wzdłuż ul. Fieldorfa pomiędzy osiedlami Grochów Południowy a Gocław.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0973200201988220973200201988
szerokość geograficzna: 52.233773536900732337735369007

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Ul. Fieldorfa od ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Fieldorfa od ul. Perkuna do ul. Ostrobramskiej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu:

1) wyznaczenie brakującego ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Fieldorfa (od ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego do ul. Ostrobramskiej), co umożliwi bezpieczną podróż rowerem do szkół, przychodni, sklepów i terenów zielonych – istniejące drogi rowerowe nie zapewniają łatwego dojazdu do celów wzdłuż ulicy Fieldorfa;

2) połączenie planowanego ciągów z istniejącymi drogami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa, oraz ul. Ostrobramską, co ułatwi poruszanie się rowerem pomiędzy osiedlem Grochów Południowy a Gocław.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy omawianej ulicy drogi rowerowe są wydzielone (asfaltową nawierzchnią) albo wyznaczone w ciągach pieszo-rowerowych (linie i znaki rowerów na kostce). Przy kolejnych inwestycjach Zarząd Dróg Miejskich dodawał nowe kawałki ścieżek rowerowych w formie dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Jednakże mimo deklaracji nie doszło do ich uzupełnienia w miejscach wskazywanych przez mieszkańców. Należy te prace zakończyć poprzez połączenie wszystkich fragmentów w jeden spójny korytarz komunikacyjny. Ułatwi to poruszanie się rowerem wzdłuż ul. Fieldorfa w relacjach północ-południe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych: 1) 2 znaki drogowe C-13/16 = 150 zł. 2) Dokumentacja projektowa = 2 tys. zł.

asfaltowa droga dla rowerów o długości 70 m: 28 000 zł

poszerzenie i wymiana nawierzchni chodnika na długości 70 m: 28 000 zł

dokumentacja projektowa: 4 000 zł

łącznie: 60 000 zł


Całkowity koszt projektu: 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Fieldorfa 3.jpg
  • IMG_5819.JPG
  • IMG_5824.JPG