Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - zmiany z 2017-05-08 14:06:08
Powrót do projektu
Szerokie przystanki autobusowe

Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego

status: Zgłoszony


Celem projektu jest poszerzenie chodników przy przystankach Nowaka-Jeziorańskiego 01 i Bohaterewicza 02 oraz wyznaczenie pasów przejazdowo-postojowych na jednym z pasów ruchupoprawienie oznakowania chodnika i drogi rowerowej przy przystanku Bohaterewicza 02, aby uniknąć kolizji między pieszymi a rowerzystami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0947035253048
szerokość geograficzna: 52.2311485965432

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego za skrzyżowaniem z ul. Fieldorfa, przystanki autobusowe Bohaterewicza 02 oraz Nowaka-Jeziorańskiego 01.

Istotne informacje o lokalizacjiW tym miejscu ul

Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ma dwa pasy ruchu w obu kierunkachza skrzyżowaniem z ul. Fieldorfa, przystanek autobusowy Bohaterewicza 02.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

W obrębie przystanku, mimo rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego, dochodzi do sytuacji konfliktowych – możliwych kolizji.Projekt ma na celu : 1) poszerzenie chodników przy przystankach do szerokości umożliwiającej swobodne przejście, podczas gdy inne osoby oczekują na przyjazd autobusów; 2) wyznaczenie pasów przejazdowo-postojowych (z asfaltu wzmacnianego siatką) na prawych pasach ruchu, aby ułatwić ruszanie pojazdów z przystanków i dalszą jazdępoprawienie poziomego oznakowania ciągu pieszego na chodniku przy przystanku poprzez wymalowanie znaków zgodnych ze znakami pionowymi (piktogramy pieszych P-26 oraz ciągła linia oddzielająca ciąg pieszy od rowerowego wymalowana na krawężniku rozdzielającym – odzwierciedlenie obowiązującego w tym miejscu znaku pionowego C-13/16 – droga dla pieszych i rowerów).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie chodniki przy przystankach są ograniczone do szerokości 1,5 m (Bohaterewicza 02) albo 2 m (Nowaka-Jeziorańskiego 01). Utrudnia to pieszym przejście, gdy osoby oczekują na przystanku na autobusy. Przy przystanku Bohaterewicza 02 utrudnia to także przejazd drogą rowerową, gdyż piesi obchodzą tędy wąski przystanek. Dodatkowo autobusom ułatwi to zajęcie właściwego pasa (w lewo-135, prosto -151, w prawo-311). Auta w większości poruszają się na rondzie pasem wewnętrznym i po zjechaniu z niego zajmują lewy pas ruchu. Za rondem zatrzymywałyby się tylko autobusy, co nie spowodowałoby utrudnienia ruchu aut do skrzyżowania z ul. Fieldorfa. Podobnie wygląda sytuacja ruchowa przystanku Nowaka-Jeziorańskiego 01część pieszych przy przystanku Bohaterewicza 02 porusza się ciągiem rowerowym, zamiast korzystać z chodnika. W sezonie ciepłym przy dużym ruchu rowerowym może dochodzić do sytuacji niebezpiecznych. Poprawa oznakowania wskaże pieszym którędy mają się poruszać. Podobne oznakowanie oddzielające ciągi piesze od rowerowych sprawdza się wzdłuż pozostałej części ulicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Zabudowa zatok z wykorzystaniem istniejących płyt chodnikowych – ok. 230 m2 [koszt 100 m2 (mb.) – ok. 25 tys. zł] = 50 tys. zł - przyjęto koszt budowy chodnika wg danych miejskich. Technologia powinna zostać wybrana przez ZTM. 2) Wzmocnienie jezdni pasa przejazdowo-postojowego siatką i wymalowanie znaków P-17– ok. 20 tys. zł 3) Dokumentacja projektowa. Malowanie grubowarstwowe piktogramów - 1 860 zł (znaki "droga dla rowerów"),

2) Malowanie cienkowarstwowe - 1 320 zł (linie separacyjne),

3) Oznakowanie pionowe - 800 zł (dwie sztuki),

4) Dokumentacja Stałej Organizacji Ruchu - 3 000 zł.

5) Dokumentacja Czasowej Organizacji Ruchu wraz ze wdrożeniem - 2 500 zł.


Całkowity koszt projektu: 9 480,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Szersze chodniki przy przystankach.jpg
  • IMG_5830.JPG
  • IMG_5849.JPG