Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-21 17:37:21
Powrót do projektu

Piękna ulica Francuska - zielona i bezpieczna

status: Zgłoszony


Chcemy pięknej, zielonej i zadbanej ulicy Francuskiej!W ramach projektu przywrócenie stanu ulicy do stanu z rewitalizacji z 2010 tj. m.in. montaż ławek, stojaków na rowery, powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz nasadzenie nowych dużych drzew aby ulica Francuska była znów piękną i zieloną wizytówką Saskiej Kępy.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Ulica Francuska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest montaż ławek, stojaków na rowery, niskich barierek wygradzających, powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz nasadzenie nowych dużych drzew aby ulica Francuska była piękną, zieloną i bezpieczną wizytówką Saskiej Kępy.Bezpieczeństwo mieszkańców jest też bardzo ważnym celem projektu, w szczególności w pobliżu skrzyżowań oraz przejść dla pieszych gdzie należy poprawić widoczność pieszych. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie zieleni niskiej w miejscach wyłączonych z ruchu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasadzenia dorodnych drzew oraz innych roślin wraz drobną infrastrukturą będzie korzystne dla mieszkańców.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ok. 85 tys. PLN na podstawie dokumentu "cennik_ile_kosztuje_miasto.pdf" oraz strony http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

rozbiórka płyt betonowych 50x50x7 1,5m2 x 12,00zł = 18 zł

-rozbiórka opaski z kostki kamiennej na podsypce 64,5m2 x 21,71zł = 1 400,30 zł

-korytowanie tłucznia 15cm z wywozem 230,5m2 x 19,62zł = 4 522,21 zł

-rozbiórka obrzeży na ławie betonowej 8x30 131m x 7,84zł = 1 027,04 zł

-rozbiórka krawężników na ławie betonowej 20x30 129m x 16,00zł = 2 064,00 zł

-rozbiórka miejsc postojowych z kostki kamiennej 174m2 x 26,25zł = 4 567,50 zł

-korytowanie na głębokość 30cm 145m x 14,46zł = 2 096,70 zł

-Ustawienie krawężników 20x30 granitowych na ławie betonowej

145m x 238,46zł = 34 576,70 zł

-ustawienie obrzeży granitowych na betonie 128m x 162,94zł = 20 856,32 zł

-Ułożenie kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cem-piask 64m2 x 110,13zł = 7 048,32 zł

-podbudowa z mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr 15cm

64m2 x 40,65zł = 2 601,60 zł

-ustawienie ławek parkowych/ uliczna bez oparcia 10szt x 750zł = 7 500 zł

-ustawienie stojaków rowerowych 4szt x 800zł = 3 200 zł

-wykonanie murku typu „chińskiego” (np. producent Jadar ma coś takiego –forma piaskowych pustaków) wysokość murka 50cm ponad ziemią na ławie betonowej ok. 1000 zł

-wykonanie projektu (z powodu zmiany geometrii jezdni) ok. 5000 zł

-koszt rocznej pielęgnacji krzewów 0,56ar x 1250zł = 700 zł

-koszt dosadzenia róż 50szt x 25zł = 1 250złSUMA : 99 428,69 zł


Całkowity koszt projektu: 99 428,69

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Zielona_Francuska_01.jpg
  • Zielona_Francuska_02.jpg