Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 17:00:21
Powrót do projektu

Uzupełnienie dróg rowerowych przy ul. Jugosłowiańskiej

status: Zgłoszony


Droga rowerowa przy ul. Jugosłowiańskiej powinna zostać połączona z ciągami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa i Bora Komorowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1007639765739441007639765739
szerokość geograficzna: 52.222938201435772229382014358

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Ul. Jugosłowiańska od ul. Fieldorfa do ul. Bora-Komorowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Jugosłowiańska została kilka lat temu wyposażona w drogę rowerową. Jednakże nie została ona poprowadzona wzdłuż całej ulicy, co utrudnia korzystanie z niej i przejazd do innych części osiedla.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • dorośli
 • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu:

1) wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych brakującego przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa poprzez zastosowanie wspólnej sygnalizacji dla pieszych i rowerzystów (tzw. wspólna blenda), co poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu;

2) wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu z ul. Bora-Komorowskiego (przez chodnik do uliczki osiedlowej);

3) wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ul. Bora-Komorowskiego poprzez zastosowanie wspólnej sygnalizacji dla pieszych i rowerzystów (tzw. wspólna blenda), co poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. 5) połączenie istniejącej drogi rowerowej z drogą rowerową wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego i ul. Fieldorfa oraz realizowanymi w 2017 r. pasami rowerowymi na ul. Umińskiego i Meissnera, co ułatwi poruszanie się rowerem po osiedlu Gocław Iskra;W projekcie nie przewidziano przejazdów rowerowych z sygnalizacją świetlną przez ul. Bora-Komorowskiego z uwagi na koszty przekraczające limity oraz planowane rozbudowanie infrastruktury rowerowej w tej okolicy przy okazji realizacji Tramwaju na Gocław. Dlatego też wyznaczenie znakami ciągu pieszo-rowerowego jest lepsze niż budowa asfaltowej drogi rowerowej, która i tak byłaby zmieniana przy okazji inwestycji tramwajowej. Odjęto także przejazd przez ul. Fieldorfa po północnej stronie skrzyżowania, przez który limit na projekt byłby przekroczony.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy omawianej ulicy droga rowerowa nie ma połączenia z infrastrukturą istniejącą i planowaną do realizacji w 2017 r. Jednostki miejskie nie będą podejmować w najbliższym czasie prac w tym kierunku. Należy te prace zakończyć poprzez połączenie wszystkich fragmentów w jeden spójny korytarz komunikacyjny. Ułatwi to poruszanie się rowerem wzdłuż całej ul. Jugosłowiańskiej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Oznakowanie pionowe ciągu pieszo-rowerowego = ok. 150 zł;

2) Sygnalizatory i maszty przejazdów rowerowych przejazdu rowerowego = ok. 20 tys. zł

3) Wyznaczenie przejazdów przejazdu na jezdni.

4) Dokumentacja projektowa.


Całkowity koszt projektu: 21 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
 • Jugosłowiańska 1.jpg
  • IMG_5781.JPG
  • IMG_5788.JPG
  • Jugosłowiańska 1.jpg
  • Jugosłowiańska 2.jpg