Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-05-08 12:12:08
Powrót do projektu

Uzupełnienie drogi rowerowej przy ul. Jugosłowiańskiej

status: Zgłoszony


Droga rowerowa przy ul. Jugosłowiańskiej powinna zostać połączona z ciągami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa i Bora Komorowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1007639765739
szerokość geograficzna: 52.2229382014358

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Ul. Jugosłowiańska od ul. Fieldorfa do ronda z ul. Kwiatkowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Jugosłowiańska została kilka lat temu wyposażona w drogę rowerową. Jednakże nie została ona połączona z drogą wzdłuż ul. Fieldorfa, co utrudnia korzystanie z niej i przejazd do innych części osiedla.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • dorośli
 • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy terenu publicznego, który jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu:

1) wyznaczenie drogi rowerowej oraz przejazdów przez ulice osiedlowe po południowej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Fieldorfa do ronda z ul. Kwiatkowskiego, co umożliwi korzystanie z jedynego przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa;

2) połączenie drogi rowerowej przy ul. Jugosłowiańskiej z istniejącą już wzdłuż ul. Fieldorfa drogą rowerową oraz realizowanymi w 2017 r. pasami rowerowymi na ul. Meissnera, co ułatwi poruszanie się rowerem po osiedlu Gocław Iskra;W projekcie nie przewidziano przejazdów rowerowych z sygnalizacją świetlną przez ul. Bora-Komorowskiego z uwagi na koszty przekraczające limity dla projektu. W tym momencie nie ma innej możliwości połączenia w/w dróg w ramach budżety obywatelskiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy omawianej ulicy droga rowerowa nie ma połączenia z infrastrukturą istniejącą i planowaną do realizacji w 2017 r. Jednostki miejskie nie będą podejmować w najbliższym czasie prac w tym kierunku. Połączenie wszystkich fragmentów pozwoli stworzyć jeden spójny korytarz komunikacyjny. Ułatwi to poruszanie się rowerem wzdłuż obu stron ul. Jugosłowiańskiej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przesyłam kosztorys

budowa drogi dla rowerów (150 m): 75 000 zł

budowa chodnika (15 m): 6 000 zł

dokumentacja projektowa: 8 000 zł

łącznie: 89 000 zł


Całkowity koszt projektu: 89 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • Jugosłowiańska 1.jpg
 • IMG_5981.JPG
 • IMG_5979.JPG
 • IMG_5977.JPG
 • IMG_5974.JPG
 • IMG_5973.JPG