Autor projektu - zmiany z 2017-01-24 00:10:24
Powrót do projektu

Odłowienie dzików - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA na Ursynowie (Obszar 1)

status: Zgłoszony


Dziki w naturalnych ekosystemach leśnych są bardzo pożytecznymi zwierzętami, jednak ostatnio wiele z nich przeniosło się na stałe do osiedli miejskich i ich populacja gwałtownie rośnie. Stanowią tutaj duże zagrożenie dla ludzi, zwłaszcza dzieci, atakują niczym nie prowokowane. Celem projektu jest humanitarne odłowienie dzików i wywiezienie ich do lasu.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Projekt ogólnodzielnicowy

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • Wszyscy mieszkańcy dzielnicy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektów akcji skorzystają mieszkańcy Dzielnicy. Zagrożenie ze strony dzików dotyka wielu, zarówno użytkowników dróg, pieszych, właścicieli posesji. Dziki niszczą zieleń miejską, uprawy rolne i ogródki przydomowe. Jednak najważniejszym zagrożeniem są ataki ze strony dzików, które niestety zatracają naturalny instynkt obawy przed człowiekiem. Poprawa bezpieczeństwa jest w interesie powszechnym mieszkańców.W roku 2016 odnotowano wiele ataków dzików na ludzi i psy. Przykładem jest zaatakowanie dużego psa (ponad 60kg) przez pojedynczego dzika na terenie publicznej ulicy na terenie Wilanowa Zachodniego. W wyniku zaledwie dwóch silnych uderzeń i rozległych ran podbrzusza od szabli dzika pies zmarł w ciągu dwóch dni, mimo udzielonej natychmiast pomocy weterynaryjnej.


Pełny opis projektu

Problem dzików i ich zuchwałych ataków na ludzi i zwierzęta w ostatnich latach zdecydowanie się nasilił, zwłaszcza w południowych dzielnicach Warszawy jak w Wilanowie i na Ursynowie, pomiędzy którymi dziki swobodnie przechodzą. Aby akcja się szczególnie udała podobny projekty zgłosiliśmy w Wilanowie. Mamy nadzieję, że wspólne zorganizowane działanie i Państwa poparcie przyniesie efekty: przywrócenie bezpieczeństwa w mieście a dzikom zapewni przeniesienie do naturalnych siedlisk leśnych. Państwa głos jest bardzo ważny!Dziki przenoszą się na tereny miejskie, bo tu łatwo uzyskują pokarm z naszych śmietników i nie chcą wracać do naturalnych stanowisk. Szacuje się, że dzików w Warszawie jest aż około 400-600 i bardzo szybko się rozmnażają. Jedna locha ma 6-8 młodych, a w ciągu roku może mieć nawet dwa okresy rozrodcze, stąd liczebność dzików dramatycznie wzrasta i tak bardzo nasilają się ich ataki na ludzi i inne zwierzęta. Nadrzędnym powodem takiej liczebności w Warszawie jest brak naturalnych wrogów regulujących ich liczebność na odpowiednim poziomie.Dziki już niestety nie unikają ludzi i jest wiele przypadków atakowania ludzi i zwierząt. Zuchwałość dzików narasta.Mimo licznych próśb mieszkańców oraz wniosków urzędów dzielnicowych spółka "Lasy Miejskie" odpowiedzialna za tę gospodarkę działa w tym zakresie absolutnie niewystarczająco.Celem projektu jest humanitarne odłowienie dzików i wywiezienie do naturalnych terenów leśnych z dala od miast.

Byłoby to osiągnięte zarówno przez istniejące wybudowane odłownie oraz humanitarny bezkrwawy odstrzał przy użyciu środków usypiających. Projekt zakłada odłowienie 60 dzików w 2018r. Byłyby one wywiezione przez profesjonalne służby do lasów z dala od osad ludzkich.Jesteś ciekawy co robią dziki na ulicy Klimczaka i Orszady łączącej Ursynów z Wilanowem? A ile młodych mają w ciągu roku trzy lochy? Skopiuj link do przeglądarki:

https://www.youtube.com/watch?v=6n9iiyCRLMs


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy podają wiele przypadków ataków i realnego zagrożenia ze strony dzików. Dziki, które przyszły na tereny miejskie szybko się rozmnażają, bo tu nie mają naturalnych wrogów i przekazują potomstwu sposób brawurowego wręcz zachowania wobec ludzi, których dotychczas w naturalny sposób unikały.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Humanitarne odłowienie dzików w odłowniach oraz odstrzał z użyciem środków usypiających i wywiezienie do naturalnych terenów leśnych z dala od miast:szacowany koszt dla jednego dzika to 1000-2000 zł, średnio 1500zł. W 2018 roku planowane jest wywiezienie 40 dzików. Zatem łączny koszt projektu to 60 000zł. Gdyby realny koszt odłowienia dzików okazał się mniejszy, wnioskowane jest wywiezienie większej liczby dzików, do wykorzystania limitu powyższej kwoty.Finansowane z budżetu partycypacyjnego nie może w żaden sposób zmniejszać obecnych wydatków "Lasów Miejskich" i obecnych działań tej spółki oraz urzędów dzielnicowych na rzecz odłowu dzików z terenu Dzielnic i Warszawy. Niniejszy projekt budżetu partycypacyjnego ma być skutecznym uzupełnieniem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.Zgodnie z regulaminem zgłaszany projekt jest zadaniem kompletnym, do realizacji w jednym roku 2018 i przez jedną z jednostek wskazanych w Regulaminie Budżetu Patrycypacyjnego w 2018 -- przez Lasy Miejskie-Warszawa.


Całkowity koszt projektu: 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki