Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 23:42:21
Powrót do projektu

Odłowienie dzików - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA na Ursynowie (Obszar 1)

status: Zgłoszony


Dziki w naturalnych ekosystemach leśnych są bardzo pożytecznymi zwierzętami, jednak ostatnio wiele z nich przeniosło się na stałe do osiedli miejskich i ich populacja gwałtownie rośnie. Stanowią tutaj duże zagrożenie dla ludzi, zwłaszcza dzieci, atakują niczym nie prowokowane. Celem projektu jest humanitarne odłowienie dzików i wywiezienie ich do lasu.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Projekt ogólnodzielnicowy

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • Wszyscy mieszkańcy dzielnicy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektów akcji skorzystają mieszkańcy Dzielnicy. Zagrożenie ze strony dzików dotyka wielu, zarówno użytkowników dróg, pieszych, właścicieli posesji. Dziki niszczą zieleń miejską, uprawy rolne i ogródki przydomowe. Jednak najważniejszym zagrożeniem są ataki ze strony dzików, które niestety zatracają naturalny instynkt obawy przed człowiekiem. Poprawa bezpieczeństwa jest w interesie powszechnym mieszkańców.W roku 2016 odnotowano ostatnich latachodnotowano wiele ataków dzików na ludzi i psy. Przykładem jest zaatakowanie dużego psa (ponad 60kg) przez pojedynczego dzika na terenie publicznej ulicy. W wyniku zaledwie dwóch silnych uderzeń i rozległych ran podbrzusza od szabli dzika pies zmarł w ciągu dwóch dni, mimo udzielonej natychmiast pomocy weterynaryjnej.


Pełny opis projektuProblem dzików i ich zuchwałych ataków na ludzi i zwierzęta w ostatnich latach zdecydowanie się nasilił, zwłaszcza w południowych dzielnicach Warszawy jak w Wilanowie i na Ursynowie, pomiędzy którymi dziki swobodnie przechodzą. Aby akcja się szczególnie udała podobny projekty zgłosiliśmy w Wilanowie. Mamy nadzieję, że wspólne zorganizowane działanie i Państwa poparcie przyniesie efekty: przywrócenie bezpieczeństwa w mieście a dzikom zapewni przeniesienie do naturalnych siedlisk leśnych

. Państwa głos jest bardzo ważny! Dziki przenoszą się na tereny miejskie, bo tu łatwo uzyskują pokarm z naszych śmietników i nie chcą wracać do naturalnych stanowisk. Szacuje się, że dzików w Warszawie jest aż około 400-600 i bardzo szybko się rozmnażają. Jedna locha ma 6-8 młodych, a w ciągu roku może mieć nawet dwa okresy rozrodcze, stąd liczebność dzików dramatycznie wzrasta i tak bardzo nasilają się ich ataki na ludzi i inne zwierzęta. Nadrzędnym powodem takiej liczebności w Warszawie jest brak naturalnych wrogów regulujących ich liczebność na odpowiednim poziomie. Dziki już niestety nie unikają ludzi i jest wiele przypadków atakowania ludzi i zwierząt. Zuchwałość dzików narasta. Mimo licznych próśb mieszkańców oraz wniosków urzędów dzielnicowych spółka "Lasy Miejskie" odpowiedzialna za tę gospodarkę działa w tym zakresie absolutnie niewystarczająco. Celem projektu jest humanitarne odłowienie dzików i wywiezienie do naturalnych terenów leśnych z dala od miast. Byłoby to osiągnięte zarówno przez istniejące wybudowane odłownie oraz humanitarny bezkrwawy odstrzał przy użyciu środków usypiających. Projekt zakłada odłowienie 60 dzików w 2018r. Byłyby one wywiezione przez profesjonalne służby do lasów z dala od osad ludzkich. Jesteś ciekawy co robią dziki na ulicy Klimczaka i Orszady łączącej Ursynów z Wilanowem? A ile młodych mają w ciągu roku trzy lochy? Skopiuj link do przeglądarki: https://www.youtube.com/watch?v=6n9iiyCRLMs


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy podają wiele przypadków ataków i realnego zagrożenia ze strony dzików. Dziki, które przyszły na tereny miejskie szybko się rozmnażają, bo tu nie mają naturalnych wrogów i przekazują potomstwu sposób brawurowego wręcz zachowania wobec ludzi, których dotychczas w naturalny sposób unikały.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Jesteś ciekawy co robią dziki na ulicach południowej części Warszawy ? A ile młodych mają w ciągu roku trzy lochy? Skopiuj link do przeglądarki:https://www.youtube.com/watch?v=6n9iiyCRLMsSkalę gwałtownego przyrostu populacji dzików w mieście najlepiej zobrazuje przykład, że w ciągu ostatnich 8 lat tylko z terenu samej Warszawy wywieziono aż 2500 dzików !!!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

.


Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki