Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-05-30 08:59:30
Powrót do projektu

Odłowienie dzików - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA poprawa bezpieczeństwa na Ursynowie (Obszar obszar 1)

status: Zgłoszony


Dziki w naturalnych ekosystemach leśnych są bardzo pożytecznymi zwierzętami, jednak ostatnio wiele z nich przeniosło się na stałe do osiedli miejskich i ich populacja gwałtownie rośnie. Stanowią tutaj duże zagrożenie dla ludzi, zwłaszcza dzieci, atakują niczym nie prowokowane. Celem projektu jest humanitarne odłowienie dzików i wywiezienie ich do lasu.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Projekt ogólnodzielnicowy

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • Wszyscy mieszkańcy dzielnicy
  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektów akcji skorzystają mieszkańcy Dzielnicy. Zagrożenie ze strony dzików dotyka wielu, zarówno użytkowników dróg, pieszych, właścicieli posesji. Dziki niszczą zieleń miejską, uprawy rolne i ogródki przydomowe. Jednak najważniejszym zagrożeniem są ataki ze strony dzików, które niestety zatracają naturalny instynkt obawy przed człowiekiem. Poprawa bezpieczeństwa jest w interesie powszechnym mieszkańców.W ostatnich latach odnotowano wiele ataków dzików na ludzi i psy. Przykładem jest zaatakowanie dużego psa (ponad 60kg) przez pojedynczego dzika na terenie publicznej ulicy. W wyniku zaledwie dwóch silnych uderzeń i rozległych ran podbrzusza od szabli dzika pies zmarł w ciągu dwóch dni, mimo udzielonej natychmiast pomocy weterynaryjnej.


Pełny opis projektu

Problem dzików i ich zuchwałych ataków na ludzi i zwierzęta w ostatnich latach zdecydowanie się nasilił, Państwa głos jest bardzo ważny!(1) Dziki przenoszą się na tereny miejskie, bo tu łatwo uzyskują pokarm z naszych śmietników i nie chcą wracać do naturalnych stanowisk. Szacuje się, że dzików w Warszawie jest aż około 800-1000 i bardzo szybko się rozmnażają. Jedna locha ma 8-10 młodych, a w ciągu roku może mieć nawet dwa okresy rozrodcze, stąd liczebność dzików dramatycznie wzrasta.(2) Nadrzędnym powodem takiej liczebności dzików w Warszawie jest brak naturalnych wrogów regulujących ich liczebność na odpowiednim poziomie.(3) Dziki w mieście szybko zatracają naturalny instynkt unikania ludzi. To nowe zachowanie przekazywane jest szybko z rodziców na potomstwo. Zatem gwałtowne przyrastanie populacji dzików, brak naturalnych regulatorów liczebności w mieście oraz narastająca zuchwałość dzików wobec ludzi powodują łącznie, że jest wiele nieprowokowanych przypadków atakowania ludzi i zwierząt.

Mimo licznych próśb mieszkańców oraz wniosków urzędów dzielnicowych działania jednostki miejskiej "Lasy Miejskie-Warszawa" odpowiedzialnej za tę gospodarkę, przy obecnym bardzo małym zespole zaledwie kilku pracowników na całą Warszawę, są niewystarczające.Celem projektu jest humanitarne odłowienie dzików poprzez istniejące odłownie i wywiezienie do naturalnych terenów leśnych z dala od miast.Projekt zakłada zatrudnienie 2 wykwalifikowanych pracowników w ramach jednostki miasta „Lasy Miejskie – Warszawa” pracujących stale na terenie dzielnicy Ursynów, których zadaniem byłoby przede wszystkim odławianie dzików w istniejących odłowniach (jak obecnie jest czynione ale w niewystarczającym zakresie). Dziki byłyby w profesjonalny i humanitarny sposób transportowane do odległych lasów z dala od osad ludzkich, aby tam zwierzęta zatraciły w kolejnych pokoleniach brawurowe zachowania wobec ludzi a odzyskały naturalny instynkt unikania człowieka.W ramach obowiązków tych pracowników byłoby też świadczenie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz na rzecz ochrony przyrody na terenie dzielnicy (opisane dalej w części Kosztorys). Projekt nie zakłada ani nie umożliwia odstrzału dzików.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy podają wiele przypadków ataków i realnego zagrożenia ze strony dzików. Dziki, które przyszły na tereny miejskie szybko się rozmnażają, bo tu nie mają naturalnych wrogów i przekazują potomstwu sposób brawurowego wręcz zachowania wobec ludzi, których dotychczas w naturalny sposób unikały.Jesteś ciekawy co robią dziki na ulicach południowej części Warszawy ? A ile młodych mają w ciągu roku trzy lochy? Skopiuj link do przeglądarki:https://www.youtube.com/watch?v=6n9iiyCRLMsSkalę gwałtownego przyrostu populacji dzików w mieście najlepiej zobrazuje przykład, że w ciągu ostatnich 8 lat tylko z terenu samej Warszawy wywieziono aż 2500 dzików !!!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Głównym celem jest humanitarne odłowienie dzików w istniejących odłowniach na terenie dzielnicy oraz wywiezienie do naturalnych terenów leśnych z dala od miast.

Projekt zakłada finansowanie 2-4 doświadczonych i wykwalifikowanych dodatkowych pracowników w ramach lub działających na zlecenie „Lasy Miejskie - Warszawa” pracujących stale na terenie dzielnicy Ursynów oraz dofinansowanie korzystania przez nich z samochodów, w tym specjalistycznego samochodu do przewozu zwierząt.W ramach zadań pracowników byłoby przede wszystkim odławianie dzików oraz humanitarne działania na rzecz zwierząt (w tym m.in. dozór i obsługa istniejących odłowni, wykładanie przynęty, otwieranie i zamykanie odłowni i ich konserwacja, transport zwierząt i wszelkie prace przy odławianiu).

To także pełen zakres działań przy obsłudze interwencji z udziałem zwierząt leśnych, zwłaszcza działanie na rzecz podniesienia bezpieczeństwa i edukacji mieszkańców dzielnicy. W ramach obowiązków pracowników były też działania z zakresu ochrony zwierzyny przed niebezpieczeństwami.

W ramach finansowania mogłyby być finansowane wydatki związane z utrzymaniem odłowni, kosztami przynęty oraz koszty działań promocyjnych, edukacyjnych i popularyzatorskich na rzecz mieszkańców.Finansowane z budżetu partycypacyjnego nie może w żaden sposób zmniejszać obecnych wydatków "Lasów Miejskich - Warszawa" i obecnych działań tej spółki oraz urzędów dzielnicowych na rzecz odłowu dzików z terenu Dzielnic i Warszawy. Niniejszy projekt budżetu partycypacyjnego ma być skutecznym uzupełnieniem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.Zgodnie z regulaminem zgłaszany projekt jest zadaniem kompletnym, do realizacji w jednym roku 2018 i przez jedną z jednostek wskazanych w Regulaminie Budżetu Patrycypacyjnego w 2018 -- przez "Lasy Miejskie - Warszawa".Problem dzików i ich zuchwałych ataków na ludzi i zwierzęta w ostatnich latach zdecydowanie się nasilił, zwłaszcza w południowych dzielnicach Warszawy jak w Wilanowie i na Ursynowie, pomiędzy którymi dziki swobodnie przechodzą. Aby akcja humanitarnego odłowu dzików się szczególnie udała podobny projekty zgłosiliśmy w Wilanowie. Mamy nadzieję, że wspólne zorganizowane działanie i Państwa poparcie przyniesie efekty: przywrócenie bezpieczeństwa w mieście a dzikom zapewni przeniesienie do naturalnych siedlisk leśnych.

Państwa głos jest bardzo ważny!


Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki