Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-01-27 12:18:27
Powrót do projektu

Remont chodnika przy Przedszkolu 315 Grzeszczyka 2

status: Trwa ocenaZgłoszony


Remont chodnika przy Przedszkolu 315 na ul. Grzeszczyka 2 w okolicy przecięcia z chodnikiem biegnącym wzdłuż budynku Bohdanowicza 4, wykonanie połączenie chodnika (schody wraz z poręczą) z asfaltową alejką parku Korotyńskiego biegnącą na wyniesieniu w miejscu istniejącego przedeptu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.972998291254044
szerokość geograficzna: 52.19980713412003

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Grzeszczyka 2 Bohdanowicza 4

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezp. mieszkań

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

chodnik ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika biegnącego wzdłuż Przedszkola 315 Grzeszczyka 2 od strony parku Korotyńskiego na połączeniu z chodnikiem biegnącym wzdłuż budynku Bohdanowicza 4. Jednocześnie w ramach projektu zostanie wykonane połączenie (w postaci schodków z poręczą, ze względu na różnicę wysokości oraz niewielki obszar możliwej ingerencji w nasyp) asfaltowej alejki biegnącej "na nasypie" fortu Korotyńskiego z remontowanych chodnikiem,

Połączenie zostanie wykonane w miejscu istniejącego przedeptu. Połączenie chodnika z asfaltową alejką (w miejscu istniejącego przedeptu) dla bezpieczeństwa wchodzących/schodzących pieszych musi posiadać poręcz..


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chodnik przy przedszkolu pełen jest wyrw, rozstępów pomiędzy płytami i nierównościami zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców. Na połączeniu chodników powstało zapadlisko, w który, gromadzi się woda uniemożliwiając pokonanie chodnika (możliwe jest jedynie przejście po części trawiastej nasypu). W okresie zimowym w omawianym miejscu tworzy się "lodowisko), które stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. W czasie opadów deszczu wymywane błoto z przedeptu zalewa chodnik tworząc śliską powłokę. Połazceniea chodnika z asfaltową alejką ( w miejscu istniejącego przedeptu) dla bezpieczeństwa wchodzących/schodzących pieszych musi posiadać poręcz.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Remont chodnika : 16 000 zł

Schodki z barierką : 5 000zł


Całkowity koszt projektu: 21 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki