Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-03-02 14:03:02
Powrót do projektu

Warsztatownia "WARSZAWSKI HORYZONT"

status: Trwa ocenaZgłoszony


Warsztatownia "WARSZAWSKI HORYZONT" w ramach projektu prowadzone będą spotkania mieszkańców Targówka, których łączy wspólna pasja i zainteresowania. Planowane są koła tematyczne: turystyka, ratownictwo, plastyka, muzyczne. Będzie skupiać grupę działaczy społecznych, pragnących dzielić się swą wiedzą z innymi.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0647714138031
szerokość geograficzna: 52.273298667408966273298667409

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

CHOPPERS CLUB ul. Radzymińska 154

Istotne informacje o lokalizacji

Pomieszczenie na działalność warsztatową może znajdować się w klubie CHOPPERS za zgodą właściciela. Pomieszczenie jest udostępnione nieodpłatnie przez cały tydzień w godz. od 18.00 do 22.00. Koszt tylko za media i utrzymanie czystości lokalu. Spełnia wszystkie warunki socjalne, dobry dojazd i przyjazny dla osób niepełnosprawnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztatownia "WARSZAWSKI HORYZONT" będzie ogólnodostępna i bezpłatna dla wszystkich zainteresowanych. Koła zainteresowań odbywać się będą w tygodniu w godzinach 18.00 - 22.00 od poniedziałku do niedzieli. Warsztaty tematyczne odbywać się będą w zależności od zainteresowania. Zapraszane będą wszystkie grupy wiekowe. Frekwencja na spotkaniach to od 10 do 20 osób.


Pełny opis projektu

Idea Warsztatownia "WARSZAWSKI HORYZONT" to projekt stworzony dla społeczników lokalnych pragnących w czasie wolnym od zajęć zawodowych, szkolnych dzielić się własnymi zainteresowaniami i umiejętnościami. Forma spotkań grup zainteresowań pozwoli na wymianę wiedzy i działanie. Spowoduje tworzenie wspólnych projektów. Planowane jest utworzenie grup:

- TURYSTYKA - zachęcenie naszych mieszkańców do czynnego wypoczynku

- PLASTYKA - umożliwienie realizacji swoich zdolności manualnych pod okiem artystów społeczników (malarstwo, plastyka, fotografia)

- WARSZTATY MUZYCZNE - nauka śpiewu, promocja młodych, zespołów muzycznych

- SPOTKANIA WIELBICIELI JEDNOŚLADÓW - wspólna wymiana umiejętności i wiedzy, doskonalenie techniki jazdy i bezpieczeństwa

- SPOTKANIA RATOWNIKÓW - szkolenia i propagowanie bezpieczeństwa na drodze, edukacja wszystkich grup społecznych

Promowanie poprzez naukę i zabawę. Zachęcamy wszystkich do brania czynnego udziału.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jestem społecznikiem od ponad 30 lat. działamy na terenie Targówka i Pragi Północ. Uważam, że tworząc takie miejsce dla społeczników lokalnych poszerzamy ich horyzonty i otwieramy na innych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt utrzymania sali i magazynu na materiały - 300 zł/dzień

Materiały promocyjne/promocja, internet, prasa - 8000 zł

Zezwolenia autorskie /zaiks, AVS, inne - 2000 zł za rok

Wynajem szkoleniowych ratowników (szkolenie przez instruktora ratownictwa) - 6000 zł

Wynajem sprzętu muzycznego i nagłośnienia - 10 000zł

Materiały i doradztwo malarskie - 10 000 zł

Szkolenia umiejętności jazdy motocyklami - 12 000 zł

Pracownia fotograficzna - 6000 zł


Całkowity koszt projektu: 97 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki