Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-04-26 15:47:26
Powrót do projektu

Warsztatownia "WARSZAWSKI HORYZONT"

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Warsztatownia "WARSZAWSKI HORYZONT" - spotkania mieszkańców Targówka, których łączy wspólna pasja i zainteresowania. W ramach projektu prowadzone będą koła tematyczne: turystyka, ratownictwo, plastyka, muzyka, szkolenia z jazdy. Warsztatownia będzie skupiać grupę działaczy społecznych, pragnących dzielić się swą wiedzą z innymi.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0647714138031
szerokość geograficzna: 52.273298667409

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

CHOPPERS CLUB ul. Radzymińska 154

Istotne informacje o lokalizacji

Pomieszczenie na działalność warsztatową może znajdować się w klubie CHOPPERS za zgodą właściciela. Pomieszczenie jest udostępnione nieodpłatnie przez cały tydzień w godz. od 18.00 do 22.00. Koszt tylko za media i utrzymanie czystości lokalu. Spełnia wszystkie warunki socjalne, dobry dojazd i przyjazny dla osób niepełnosprawnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztatownia "WARSZAWSKI HORYZONT" będzie ogólnodostępna i bezpłatna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Targówka. Warsztaty tematyczne odbywać się będą w tygodniu w godzinach 18.00 - 22.00 od poniedziałku do niedzieli.

Udział w warsztatach będzie regulowany regulaminem.

Zapraszane będą wszystkie grupy wiekowe. Przewidywana frekwencja na jednym spotkaniu to maksymalnie 40 osób.


Pełny opis projektu

Warsztatownia "WARSZAWSKI HORYZONT" to projekt stworzony dla mieszkańców Targówka oraz społeczników lokalnych pragnących w czasie wolnym od zajęć zawodowych, szkolnych dzielić się własnymi zainteresowaniami i umiejętnościami. Forma warsztatów tematycznych pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń. Spowoduje on tworzenie wspólnych projektów. Planowane jest utworzenie grup warsztatowych z zakresu:

1) TURYSTYKA - zachęcenie naszych mieszkańców do czynnego wypoczynku, poprzez odwiedzanie ciekawych miejsc historycznych, wędrówki trasami turystycznymi.

2) PLASTYKA - umożliwienie doskonalenia swoich zdolności manualnych pod okiem artystów społeczników (malarstwo, plastyka, fotografia) poprzez warsztaty w plenerze oraz w różnych obiektach architektonicznych

3) WARSZTATY MUZYCZNE - nauka śpiewu, promocja młodych, zespołów muzycznych poprzez mi.in. spotkania w studiach nagrań, występy na scenach muzycznych.

4) SPOTKANIA WIELBICIELI JEDNOŚLADÓW - wspólna wymiana umiejętności i wiedzy, doskonalenie techniki jazdy i bezpieczeństwa poprzez wyjazdy ćwiczeniowe na tory jazdy, imprezy motocyklowe, wspólne podróżowanie po okolicy. 5) SPOTKANIA RATOWNIKÓW - szkolenia i propagowanie bezpieczeństwa na drodze wśród wszystkich grup społecznych, np. poznawanie sprzętu ratowniczego,

Planowane jest pięć są cztery warsztatów z każdego obszaru tematycznego.

Część spotkań realizowanych będzie w terenie (w zależności od pogody). Warsztaty stacjonarne mogą odbywać się w jednej z sal w Choppers Club przy ulicy Radzymińskiej 154. Jest zgoda właściciela, który użyczy udostępni ją w godzinach popołudniowych.

Czas trwania każdego warsztatu, to od 1 do 4 godzin.

Warsztaty tematyczne odbywać się będą średnio co dwa tygodnie. Osobami prowadzącymi warsztaty będą się społecznicy pragnący podzielić się swą wiedzą i umiejętnościami. Większość osób będzie prowadzić warsztaty za darmo.Harmonogram warsztatów:

Turystyka - dwa warsztaty w miesiącu

Plastyka - dwa warsztaty w miesiącu

Warsztaty muzyczne - trzy razy w miesiącu

Warsztaty ratowników - dwa spotkania w miesiącu

Razem liczba warsztatów w miesiącu wynosi 9
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jestem społecznikiem od ponad 30 lat. Znam wiele osób, którzy tak ja jak lubią działać na rzecz swojego otoczenia, czyli Targówka. Uważam, że tworząc takie miejsce, gdzie lokalni społecznicy mogą dzielić się wiedzą z mieszkańcami jest potrzebne. Dzięki takim spotkaniom poszerzamy horyzonty mieszkańców, a społecznikom dajemy miejsce, w którym mogą się udzielać społecznie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt utrzymania eksploatacji sali i magazynu na materiały 36 300 zł/dzieńzł miesięcznie

Materiały promocyjne/promocja, internet, prasa – 7 8 000 zł

Zezwolenia autorskie /zaiks, AVS, inne – 2 000 zł za rok

Wynajem szkoleniowych ratowników (szkolenie przez instruktora ratownictwa) – 6 000 zł

Wynajem sprzętu muzycznego i nagłośnienia - 9 000zł

Materiały i doradztwo malarskie - 10 000 zł Szkolenia umiejętności jazdy motocyklami - 12 000 zł

Pracownia fotograficzna – 6 000 zł

Grupa turystyczna – 6 000 zł

Koszt oznakowania projektu – 2 000 złSzczegółowy kosztorys:

- koszt utrzymania sali koszty sprzątania pomieszczeń i mediów na warsztaty we wszystkich grupach tematycznych. W kosztach utrzymania zawiera się energia, media, ochrona, ogrzewanie i sprzątanie. Magazyn udostępniony przez cały czas trwania projektu. Kwota 300 zł. za dzień tylko w dni spotkań grup. Turystyka - dwa warsztaty w miesiącu x 300 zł. = 600 Plastyka - dwa warsztaty w miesiącu x 300 zł. = 600 Warsztaty muzyczne - trzy razy w miesiącu x 300 zł. = 900 Warsztaty wielbicieli jednośladów - dwa warsztaty w miesiącu x 300 zł. = 600 Warsztaty ratowników - dwa spotkania w miesiącu x 300 zł. = 600 Razem liczba warsztatów w miesiącu wynoś 11 x 300 zł. = 3300 zł miesięcznie

Roczny koszt wynajmu sali: 11 miesięcy x 3300 300 zł = 36 300 3300

- Materiały promocyjne pozwalające rozpropagowanie naszego projektu i dotarcie do zainteresowanych chcących wsiąść udział w naszych warsztatach /promocja, internet, prasa, ulotki reklamowe/ - 8000 zł

- Zezwolenia autorskie /zaiks, AVS, inne - 2000 zł za rok. (Przy prowadzeniu warsztatów muzycznych z możliwością koncertowania dla osób postronnych takie zezwolenia są wymagane)

- Wynajem szkoleniowych ratowników (szkolenie przez instruktora ratownictwa) - 6000 zł. Po zapoznaniu się z programem szkoleniowym w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla grupy około 40 osób jest to suma nie wygórowana. Koszt ten obejmuje: wynagrodzenie dla prowadzących kurs i materiały szkoleniowe (materiały opatrunkowe i apteczki)

- Wynajem sprzętu muzycznego i nagłośnienia - 9 000 zł.

Biorąc pod uwagę że nasz projekt jest nowy, uważam ze na początek jest lepiej wynająć sprzęt na warsztaty.

- Materiały i doradztwo malarskie - 10 000 zł.

Uważam że jest to kierunek najbardziej kosztowny i ta suma ta jest minimalną kwotą dla tego projektu. - Szkolenia umiejętności jazdy motocyklami

- 12 000 zł. Większość spotkań będzie odbywać się w terenie na torach sprawnościowych lub w trasie co generuje koszty organizacyjne. Koszty obejmują wynajęcie toru sprawnościowego i sportowego 10 razy w ciągu roku. Szkolenie na torach jest wliczone w cenę. - Pracownia fotograficzna - 6000 zł.

Koszt obejmuje zakup materiałów oraz wynagrodzenia dla osób zajmujących się fotografią artystyczną. Przewidujemy co najmniej 10 spotkań z zawodowymi fotografikami.

- Grupa turystyczna - 6000 zł.

Większość spotkań w terenie. Spotkania z podróżnikami i osobami zawodowo związanymi z turystyką. Koszty obejmują wynagrodzenia dla podróżników i przewodników oraz zakup przewodników i map.

- Koszt oznakowania projektu (zakup tablicy informacyjnej) – 2000 zł


Całkowity koszt projektu: 96 30082 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki