Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-01-30 12:25:30
Powrót do projektu

Tańcz jak umiesz

status: Trwa ocenaZgłoszony


Warsztaty taneczne dla młodych, którzy nie wierzą że mogą tańczyć. Projekt terapeutyczny.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.967809557914734
szerokość geograficzna: 52.19454749180075

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

1 Sierpnia - Szkoła lub Stokrotka

Istotne informacje o lokalizacji

Łatwy dojazd tramwajem, SKM, autobusem dla osób mniej sprawnych.


Klasyfikacja projektu

  • zdrowie
  • aktywizacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia popołudniowe lub weekendowe. Przeznaczone dla osób młodych wykluczanych z grona rówieśniczego, indywidualistów. Jako forma integracji, nawiązywania kontaktów, nabywania umięjetności towarzyskich, tanecznych.

1 x tygodniowo - czas 1,5 godziny. Przez 2 semestry. Dla 10 osób - indywidualnie zgłaszających się lub grupowo (NGO, ośrodek terapii)


Pełny opis projektu

Projekt przeznaczony dla ludzi młodych, którzy są samotni, mają zaburzenia depresyjne, bo nie wiedzą co zrobić z czasem wolnym, jak wyjść do ludzi. Taniec to forma sportu, aktywności poprawiającej zdrowie psychiczne. Taniec to forma służąca nawiązywaniu relacji z drugim człowiekiem. Taniec to radość, muzyka, szczęście, które ułatwiają bycie w społeczeństwie. Przeznaczone również dla osób mniej sprawnych, z niepełnosprawnościami. Sprzęt może być przeznaczony dla wynajmującego salę pod te zajęcia - po zakończeniu projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób samotnych niepełnosprawnych. Daje możliwość wolontariatu dla zainteresowanych "asystentów". Uaktywnia obopólne poczucie sensu robienia czegoś potrzebnego i dobrego, wzmacnia zdrowie psychiczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sala w szkole - wynajem

60 godz. x 40 zł /godz. + 2400 zł

Koszulki 30 zł /szt. x 10 + 300 zł

Sprzęt + wieża - 700 zł - po realizacji sprzęt na rzecz szkoły lub klubu.

Instruktor 100 zł /godz x 60 godz. + 6000 zł

Reklama - 300 zł

Napoje - 300 zł


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki