Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-04-18 14:11:18
Powrót do projektu

Tańcz jak umiesz - terapeutyczne zajęcia taneczne

status: Trwa ocena


Warsztaty taneczne dla młodych, którzy nie wierzą że mogą tańczyć. Projekt terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9678095579147
szerokość geograficzna: 52.1945474918007

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. 1 Sierpnia Klub Stokrotka

Istotne informacje o lokalizacji

Łatwy dojazd tramwajem, SKM, autobusem dla osób mniej sprawnych.


Klasyfikacja projektu

  • zdrowie
  • aktywizacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia popołudniowe lub weekendowe. Przeznaczone dla osób młodych wykluczanych z grona rówieśniczego, indywidualistów. Jako forma integracji, nawiązywania kontaktów, nabywania umięjetności towarzyskich, tanecznych.

1 x tygodniowo (sobota) w godzinach 16:-17: 30 czas 1,5 godziny, łącznie przez 6 miesięcy, w terminie kwiecień -czerwiec 2018 r. i wrzesień - listopad 2018 r. Dla 10 osób - indywidualnie zgłaszających się lub grupowo (NGO, ośrodek terapii)


Pełny opis projektu

Projekt przeznaczony dla ludzi młodych, z orzeczoną niepełnosprawnością. Taniec to forma sportu, aktywności poprawiającej zdrowie psychiczne. Taniec to forma służąca nawiązywaniu relacji z drugim człowiekiem. Taniec to radość, muzyka, szczęście, które ułatwiają bycie w społeczeństwie..


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób samotnych niepełnosprawnych. Daje możliwość wolontariatu dla zainteresowanych "asystentów". Uaktywnia obopólne poczucie sensu robienia czegoś potrzebnego i dobrego, wzmacnia zdrowie psychiczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sala w Klubie Stokrotka - udostępniona bezpłatnie

Koszulki 30 zł /szt. x 10 + 300 zł

Instruktor 170 zł /godz x 39 godz. = 6 630 zł

Oznaczenie projektu + plakaty - 300 zł

Napoje - 300 zł


Całkowity koszt projektu: 7 230,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Załączniki