Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-01-25 15:48:25
Powrót do projektu

Pająk w parku Cietrzewia- Radość wspinania

status: Trwa ocenaZgłoszony


Celem projektu jest dopasowanie Parku Cietrzewia w pająk gimnastyczny dla dzieci .Aktualnie nie ma takiej zabawki. Brakuje też atrakcji dla dzieci w wieku powyżej 7 lat. Plac zabaw

odpowiada głównie potrzebom dzieci młodych.

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Park Cietrzewia

Istotne informacje o lokalizacji

Przy placu zabaw od strony ulicy Pana Tadeusza lub vis a vis Pizzerii Tre Orsi ewentualnie miejsce w parku wskazane przez Urząd Dzielnicy


Klasyfikacja projektu

  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całodobowy dostęp w parku dla wszystkich chętnych dzieci


Pełny opis projektu

Celem projektu jest wykonanie w Parku ze Stawami Cietrzewia pająka akrobatycznego dla dzieci. Mógłby to być pająk typu " piramida- stożek " zakończony zjeżdżalnią.

Podobne urządzenie zostało zlokalizowane w Parku Kotańskiego. W Parku Cietrzewia mógłby stanąć podobny, ale raczej 1 piramida- w zależności od ilości dostępnego miejsca.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Parku Cietrzewia brakuje atrakcji- urządzeń dla dzieci w wieku szkolnym 6+.Drabinka typu pająk doskonale rozwija sprawność dzieci, wspiera kształtowanie integracji sensorycznej.

Takie urządzenie ubogaci park i będzie doskonałą rozrywką dla starszych dzieci.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Pająk o rozmiarach zbliżonych do pająka w Parku Kotańskiego. Koszt 100.000 - 120.000 PLN - do weryfikacji przez Urząd Dzielnicy


Całkowity koszt projektu: 120 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1000 zł. - Eksploatacja


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki