Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-01-26 10:10:26
Powrót do projektu

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

status: Zgłoszony


Organizacja czasu pozalekcyjnego dla najuboższych dzieci z Pragi Północ

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

praskie szkoły podstawowe

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsce przeprowadzenia zajęć zostanie wyznaczone przez Urząd Dzielnicy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec Pragi Północ będzie mógł skorzystać z proponowanych zajęć po uprzednim zapisaniu się na listę.


Pełny opis projektu

Zorganizowanie bezpłatnej nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży (Native speaker)

zajęcia 3 x w tygodniu (koszty 3x 50 zł.)=150 zł/tydzień x 52=7800

zorganizowanie pod tym samym adresem pomocy przy odrabianiu lekcji dla dzieci ze szkoły podstawowej zajęcia 3 x tyg ( koszt 3x50 zł 150 zł/tydz x 44=6600)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

nadrobienie problemów edukacyjnych i organizacji czasu pozalekcyjnego dla najuboższych dzieci z Pragi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zajęcia językowe 3 x w tygodniu (koszty 3x 50 zł.)=150 zł/tydzień x52=7800

zajęcia" douczek"- pomoc przy odrabianiu lekcji dla dzieci ze szkoły podstawowej zajęcia 3 x tyg koszt 3x50 zł 150 zł/tydz x 44=6600


Całkowity koszt projektu: 14 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki