Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-02-07 14:26:07
Powrót do projektu

Przedsiębiorczy Targówek

status: Zgłoszony


Projekt zakłada stworzenie portalu internetowego dla mieszkańców dzielnicy targówek informującego o wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością, a także wymianę doświadczeń poprzez publikowanie tekstów na blogu dostępnym na portalu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.04910516725795
szerokość geograficzna: 52.291133958965915

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja wskazana przez Urząd Dzielnicy Targówek


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przeds. lokalna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Portal internetowy będzie ogólnodostępny przez 24 godziny na dobę dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Targówek.


Pełny opis projektu

Realizacja portalu internetowego "Przedsiębiorczy Targówek" ma na celu zwiększenie zainteresowania i postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców dzielnicy Targówek. Portal będzie promował ogólnodostępne warsztaty, szkolenia i konferencje z zakresu przedsiębiorczości organizowane na terenie Targówka i Warszawy m.in. przez Forum Przedsiębiorców na Targówku, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, w których będą mogli wziąć udział mieszkańcy dzielnicy. Jedna z funkcjonalności portalu będzie blog promujący wymianę wiedzy i doświadczeń wśród osób prowadzących firmy oraz mieszkańców chcących zdobyć biznesową wiedzę.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja portalu ma zwiększyć dostępność informacji o najciekawszych biznesowych wydarzeniach w Warszawie dla mieszkańców dzielnicy Targówek. Celem projektu jest zwiększenie postaw przedsiębiorczych mieszkańców dzielnicy Targówek oraz wsparcie osób, które planują otwarcie własnej firmy lub początkujących przedsiębiorców poprzez sieciowanie i wymianę doświadczeń z przedsiębiorcami oraz edukację na rzecz szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

netto bruttoStrategia i koncepcja portalu 15 000 zł 18 450 zł

Projekt graficzny portalu 32 000 zł 39 360 zł

Kodowanie projektu graficznego z użyciem technologii HTML5 i CSS3 25 000 zł 30 750 zł

Dostosowanie strony internetowej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych 15 000 zł 18 450 zł

Przygotowanie skryptów funkcjonalnych w technologii JavaScript 4000 zł 4920 zł

Przygotowanie modułów systemu zarządzania treści (wartość uśredniona) 50 000 zł 61 500 zł

Integracja strony z systemem zarządzania treści 8000 zł 9840 zł

Implementacja funkcjonalności 14 000 zł 17 220 zł

Testowanie strony internetowej 3000 zł 3690 zł

Optymalizacja strony internetowej 8000 zł 9840 złObsługa portalu/rok 28 000 zł 34 440 zł


Całkowity koszt projektu: 248 460,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Obsługa portalu w kolejnych latach


Całkowity koszt eksploatacji: 34 440,00 zł

Załączniki

  • 2533.pdf