Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-04-13 15:34:13
Powrót do projektu

Przedsiębiorczy Targówek

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego dla mieszkańców dzielnicy Targówek (również w wersji mobilnej) informującego o wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością, a także promującego wymianę doświadczeń biznesowych poprzez publikowanie tekstów na blogu dostępnym na portalu oraz ułatwiającego wyszukiwanie lokalnych przedsiębiorców otwartych na współpracę i publikowanie ogłoszeń dotyczących produktów, usług, czy też szukania pracowników.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0491051672579
szerokość geograficzna: 52.2911339589659

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja wskazana przez Urząd Dzielnicy Targówek


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przeds. lokalna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Portal internetowy będzie ogólnodostępny przez 24 godziny na dobę dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Targówek.


Pełny opis projektu

Realizacja portalu internetowego „Przedsiębiorczy Targówek” ma na celu promocję współpracy zwiększenie zainteresowania i postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców dzielnicy Targówek. Portal będzie promował ogólnodostępne warsztaty, szkolenia i konferencje z zakresu przedsiębiorczości organizowane na terenie Targówka i Warszawy m.in. przez Forum Przedsiębiorców na Targówku, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, Campus Google, w których będą mogli wziąć udział mieszkańcy dzielnicy. Jedną z funkcjonalności portalu będzie blog promujący wymianę wiedzy i doświadczeń wśród osób prowadzących firmy oraz mieszkańców chcących zdobyć biznesową wiedzę. Portal ma także ułatwiać wyszukiwanie partnerów do współpracy, dostawców produktów i usług, klientów, czy też pracowników poprzez elektroniczne wizytówki lokalnych przedsiębiorców oraz tablice ogłoszeń. Portal będzie spełniał cztery podstawowe funkcje: 1) Kalendarium - informacje o ogólnodostępnych wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością na terenie Targówka i Warszawy 2) Blog - wymiana doświadczeń poprzez publikowanie tekstów na portalu przez specjalistów i doświadczonych przedsiębiorców 3) Elektroniczne wizytówki - informacja dla mieszkańców o przedsiębiorcach prowadzących firmy na terenie dzielnicy z możliwością filtrowania, np. po branży 4) Tablica ogłoszeń - będą na niej zamieszczane ogłoszenia typu: + poszukuję partnera do współpracy lub pracownika + poszukuję produktu/ wykonawcy usługi, + sprzedam / wykonam – promocja firmyZ poziomu portalu będzie wysyłany newsletter do osób zainteresowanych nowymi wydarzeniami, relacjami z wydarzeń oraz wpisami na blogu o tematyce przedsiębiorczej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja portalu ma zwiększyć dostępność informacji o najciekawszych biznesowych wydarzeniach w Warszawie dla mieszkańców dzielnicy Targówek. Celem projektu jest zwiększenie postaw przedsiębiorczych mieszkańców dzielnicy Targówek oraz wsparcie osób, które planują otwarcie własnej firmy lub początkujących i doświadczonych przedsiębiorców poprzez promowanie współpracy, sieciowanie , i wymianę doświadczeń biznesowych z przedsiębiorcami oraz edukację z zakresu przedsiębiorczościna rzecz szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych Strategia i koncepcja portalu 18 450

Kosztorys:

Przygotowanie portalu (makieta klikalna): 12 300

Projekt graficzny portalu 39 360 zł Kodowanie projektu graficznego z użyciem technologii HTML5 i CSS3 30 750 zł Dostosowanie strony internetowej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych 18 450 zł Przygotowanie skryptów funkcjonalnych w technologii JavaScript 4920 zł Przygotowanie modułów systemu zarządzania treści (wartość uśredniona) 61 500 zł Integracja strony z systemem zarządzania treści 9840 zł Implementacja funkcjonalności 17 220 zł Testowanie strony internetowej 3690 zł Optymalizacja strony internetowej 9840 zł Obsługa portalu/rok 34 440 zł Stworzenie dokumentu analizy 9840 zł Stworzenie dokumentu architektury systemu/aplikacji 9840 zł Stworzenie interfejsu graficznego (Projekt graficzny aplikacji) 30750 zł Stworzenie mobilnej aplikacji biznesowej pod system iOS oraz Android 166050 zł QA - Testy aplikacji 14760 zł Stworzenie dokumentacja użytkownika 7380 zł Obsługa aplikacji/rok 30750 zł Razem: 269370 zł12 300 zł

Front-end (kodowanie) 18 450 zł

Back-end (panel zarządzania treścią, testowanie, narzędzia analityczne) 18 450 zł

Administrowanie portalem przez 12 miesięcy * 500 zł = 6 000 zł


Całkowity koszt projektu: 67 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Obsługa portalu w kolejnych latach portal 34440 zł za rok aplikacja 30750 zł za rok:

Administrowanie portalem przez 12 miesięcy * 500 zł = 6 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 65 1906 000,00 zł

Załączniki
  • 2533.pdf