slacek - zmiany z 2017-05-09 11:09:09
Powrót do projektu

Chronimy jerzyki i wróble na Bielanach - skrzynki lęgowe

status: Zgłoszony Projekt służy zwiększeniu


Zwiększenie liczby miejsc gniazdowania jerzyków i wróbli - poprzez zamówienie i zawieszenia na ścianach zewnętrznych ok. 25-35 budynków komunalnych 250 skrzynek lęgowych dla tych ptaków. Ich liczebność systematycznie upada w mieście - stąd konieczna jest ich ochrona.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9304553968832
szerokość geograficzna: 52.2932847628583

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Bielany

Istotne informacje o lokalizacji

Cała dzielnica Bielany - w miejscach zabudowanych.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • miłośnicy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skrzynki i ptaki w nich gniazdujące (wróble i jerzyki) będą dobrze widoczne z ziemi - z miejsc ogólnodostępnych - skąd będzie można bez przeszkód obserwować zachowanie ptaków. Wróble można obserwować przy zajętych przez te ptaki skrzynkach praktycznie przez cały rok. Zaś jerzyki od początku maja aż do połowy sierpnia. Gatunki te nie są płochliwe i można je łatwo dostrzec bez użycia lornetki.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup i rozmieszczenie na około 30 budynkach należących do miasta (mieszkaniowych lub użyteczności publicznej) 250 sztuk jednakowych skrzynek dla jerzyków, zajmowanych również regularnie przez wróble, rzadziej szpaki i sikory. Skrzynki będą zawieszone (w liczbie od kilku do kilkunastu na jednym gmachu), po dokonaniu uzgodnień z komunalnymi administratorami tych nieruchomości na podstawie opinii ornitologa, przygotowanej w uzgodnieniu z Dzielnicą Bielany. Przewiduje się lokalizację budek na ścianach zewnętrznych nieruchomości - z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa publicznego, braku uciążliwości dla mieszkańców lub użytkowników budynków, preferencji w wyborze miejsca gniazdowania przez jerzyka i wróbla oraz zasady ogólnodostępności - tak, aby ptaki przy skrzynkach mogły być bez przeszkód obserwowane z ziemi z miejsca ogólnodostępnego bez ograniczeń dla przebywania. Do instalacji skrzynek zostanie użyty podnośnik samochodowy typu koszowego, zaś w lokalizacjach - gdzie nie będzie on mógł być użyty - przez wykwalifikowanego alpinistę.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jerzyki i wróble od lat zasiedlają zabudowę Warszawy. Swoja obecnością nie powodują żadnych uciążliwości ani zagrożeń sanitarnych. Latem ptaki te ograniczają plagę owadów wróbel żywi się szkodnikami zieleni miejskiej, a jerzyk uciążliwymi dla człowieka owadami krwiopijnymi. Termo-modernizacje i rewitalizacje budynków w Warszawie powodują drastyczny spadek dogodnych miejsc lęgowych dla tych ptaków np. w szczelinach ścian. Dlatego też ochrona jerzyka i wróbla jest konieczna, aby zachować pożyteczną obecność tych ptaków w mieście.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Koszt zakupu 250 sztuk jednakowych skrzynek lęgowych dla jerzyka i wróbla - 1 skrzynka - 65 zł brutto - łącznie 16 250,00 zł brutto

2) Koszt opracowania ekspertyzy - w której ustalona zostanie uzgodniona wcześniej lista nieruchomości i szczegółowe lokalizacje skrzynek na budynkach - 950,00 zł brutto

3) Koszt zawieszenia jednej skrzynki z użyciem podnośnika lub wykorzystaniem pracy alpinisty - 130 zł brutto - 1 skrzynkę - łącznie 32 500,00 zł brutto.


Całkowity koszt projektu: 49 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty przeglądu technicznego (co 3 lata) jednej skrzynki - 130 zł x 250 skrzynek - 32 500,00 zł brutto - więc na 1 rok przypada kwota około 10 840,00 zł brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 840,00 zł

Załączniki