Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-01-26 10:15:26
Powrót do projektu

urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej ,na wysokości Dworca Wschodniego .

status: Trwa ocenaZgłoszony


posadzenie drzew na terenach zielonych wzdłuż ulicy Kijowskiej w strefie oddziaływania powstającej Trasy Świętokrzyskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0504055023193360504055023193
szerokość geograficzna: 52.2529396952254642529396952255

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Północna strona ulicy Kijowskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Północna strona ulicy Kijowskiej , na wysokości Dworca Wschodniego i budynku Kijowska 11 ,od strony ul.Markowskiej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń miejska dostępna bez ograniczeń dla wszystkich mieszkańców i osób w niej przebywających.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie 40 drzew w formie szpalerowych nasadzeń , na istniejących trawnikach , w odstępach 8-10 m, w doborze gatunkowym zgodnym z roślinnością typowa dla Warszawy .Zastosować należy gatunki niewymagające , odporne na warunki miejskie i mróz. Dobór roślin harmonizujący z istniejącą zielenią , sposób posadzenia ułatwi pielęgnacje murawy pośród nasadzeń . Dzięki szpalerowi drzew ulice wyglądają lepiej ,są przyjemniejsze ,drzewa ograniczają hałas oczyszczają powietrze ,dają cień i schronienie dla ptaków. Szpaler drzew stanowić również będzie osłonę przed niekorzystnym wpływem wzmagającego się ruchu ulicznego.

Wskazanie jest zastosowanie gatunków:

-lipa drobnolistna

-jarząb pospolity

-klon kulisty


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki alejom drzew ulice wyglądają lepiej ,są przyjemniejsze i bardziej "miejskie ".drzewa ograniczają hałas oczyszczają powietrze dają cień i schronienie dla ptaków. Ilość terenów zielonych jest wciąż niewystarczająca mimo pojawiających si e niekiedy nowych nasadzeń . Projekt ma na celu dosadzenie przy głównej ulicy tej części miasta. Powstanie dzięki temu trwała enklawa zieleni, pozwalającą na codzienną rekreację. Praga stanie się dzielnica dzielnicą jeszcze bardziej przyjazną mieszkańcom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Drzewo sadzonki 16-18 cm obwodu -850 zł

40 drzew: 34000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 34 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie drzew


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki