Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-24 10:56:24
Powrót do projektu

Przejście dla pieszych przez ul. Kleszczową u wylotu ul. Wilczyckiej

status: Zgłoszony OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ ULICĘ KLESZCZOWĄ PO WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ STRONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICA WILCZYCKĄ


Oznakowanie przejścia dla pieszych przez ulicę Kleszczową po wschodniej i zachodniej stronie skrzyżowania z ulicą Wilczycką.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9167416393757
szerokość geograficzna: 52.1991212720507

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

SKRZYŻOWANIE ULICY KLESZCZOWEJ Z ULICA WILCZYCKĄ Skrzyżowanie ulicy Kleszczowej z ulicą Wilczycką

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

CAŁKOWICIE OGÓLNODOSTĘPNY

Całkowicie ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Zaprojektowanie oraz wykonanie oznakowanych przejść dla pieszych przez ulicę Kleszczową u wylotu ulicy Wilczyckiej. Ze względu na duże zagęszczenie zjazdów po południowej stronie ul. Kleszczowej, wykonanie przejścia po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Wilczycką może być utrudnione. Dokładna lokalizacja przejść zostanie określona przy realizacji projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Usunięcie zagrożenia na jezdni ulicy Kleszczowej wynikającego z bardzo częstego przekraczania jej w miejscach do tego niewyznaczonych, ale znajdujących się w naturalnym ciągu komunikacji pieszej. Osobom zmierzającym ulicą Wilczycką do sklepów i lokali usługowych mieszczących się w budynku przy ul. Kleszczowej 18 (Tesco, Rosmann, apteka, szkoła językowa, pralnia i in.) oraz spieszącym się na przystanek autobusowy "Ryżowa" pod sklepem "Małpka" nie jest po drodze do przejść zlokalizowanych przy ul. Płomyka lub przy rondzie Kleszczowa/Chrobrego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt oznakowania przejść znakami pionowymi wynosi ok. 1900 zł, natomiast koszt malowania pasów na przejściach wynosi ok. 1600 zł (biorąc pod uwagę dwa przejścia i cztery znaki pionowe). Ponadto należy doliczyć koszty robót drogowych (obniżenie krawężników, płytki ostrzegawcze itd.). Łączny koszt: 8 300 zł


Całkowity koszt projektu: 8 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

KONSERWACJA RAZ NA ROK (ODMALOWANIE PASÓW) OK. 600 ZŁ

Konserwacja oznakowania


Całkowity koszt eksploatacji: 600,00 zł

Załączniki

  • WIZUALIZACJA.pdf