ijablonowska - zmiany z 2017-01-25 12:05:25
Powrót do projektu

Nauka w ruchu - bezplatne zajecia terapii integracji sensorycznej dla Naszych dzieci

status: Zgłoszony


Projekt zakłada bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej prowadzone pod opieką wykwalifikowanych terapeutow dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami procesów integracji sensorycznej wraz z wyposazeniem sali.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.895234346389778952343463898
szerokość geograficzna: 52.1946421946991

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ul. Konińska 2 (Ursus Południowy)

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła filialna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dostępne dla każdego dziecka posiadającego aktualną diagnozę zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej będzie prowadzona nieodpłatnie.

W przypadku zainteresowania większego od ilości dostępnych miejsc - decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest prowadzenie bezpłatnych zajęć z zakresu integracji sensorycznej w okresie 30 tygodni po 20 godzin/tygodniowo oraz stworzenie miejsca, w placówce publicznej, które może służyć temu celowi przez wiele lat. Projekt zakłada prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych terapeutów dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami integracji sensorycznej oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sali do terapii w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konińskiej 2. Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczna, koncentrację ruchów, uwagę i koncentracje czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne emocjonalne. Zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej są szczególnie kierowane do dzieci przejawiających trudności w pisaniu i rysowaniu, szybko się meczących, szczególnie przy wykonywaniu precyzyjnych zadań przy biurku czy ławce. Często występującymi objawami są wzmożona wrażliwość na niektóre bodźce sensoryczne takie, jak jasne światło, wysokie dźwięki, hałas, zapachy czy dotyk. Dodatkowo mogą występować zaburzenia koordynacji ruchowej lub sprawności fizycznej. Z tego tez powodu wsparcie ich w pierwszych latach ich rozwoju jest takie ważne. Takim dzieciom może pomoc terapia integracji sensorycznej, która chcemy im umożliwić.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Najważniejszym celem projektu jest profesjonalna pomoc terapeutyczna w rozwoju dzieci. Wyrównanie ich szans poznawczych i edukacyjnych, a często odblokowanie potencjału ich rozwoju w jak najmłodszym wieku. Zajęcia tego typu powinny być dostępne masowo, jednak częsty brak świadomości problemów związanych z integracja sensoryczną dzieci, brak miejsc w państwowych placówkach prowadzących terapie SI oraz bardzo duże koszty zajęć tego typu w placówkach prywatnych powodują, iż są one niedostępne.Z tego powodu uruchomienie bezpłatnych i dostępnych zajęć terapii integracji sensorycznej wydaje się być świetnym pomysłem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty godziny pracy nauczyciela - 100 zł X 20 godzin tygodniowo X 30 tygodni = 60.000,00 zł

Sprzęt do sali - 40.000,00 zł

Szkolenie terapeutów - 10.500,00 zł

Koszty mediów - 300,00 zł


Całkowity koszt projektu: 110 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Energia, centralne ogrzewanie, śmieci, sprzątanie - 300,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 300,00 zł

Załączniki