ijablonowska - zmiany z 2017-04-19 14:40:19
Powrót do projektu

Nauka w ruchu - bezplatne zajecia terapii integracji sensorycznej dla Naszych dzieci

status: Zgłoszony


Projekt zakłada bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej prowadzone pod opieką wykwalifikowanych terapeutow terapeutów dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami procesów integracji sensorycznej wraz z wyposazeniem wyposażeniem sali.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.8952343463898
szerokość geograficzna: 52.1946421946991

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ul. Konińska 2 (Ursus Południowy)

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła filialna Szkoły Filialna przy ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa, podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa ul. Walerego Sławka 9.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dostępne dla każdego dziecka posiadającego aktualną diagnozę zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej będzie prowadzona nieodpłatnie.

Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w roku kalendarzowym 2018, z wyłączeniem ferii, wakacji oraz dni wolnych od szkoły obowiązujących w SP przy ul. Konińskiej.

W przypadku zainteresowania większego od ilości dostępnych miejsc - decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest prowadzenie bezpłatnych zajęć z zakresu integracji sensorycznej w okresie 30 tygodni po 20 godzin/tygodniowo oraz stworzenie miejsca, w placówce publicznej, które może służyć temu celowi przez wiele lat. Projekt zakłada prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych terapeutów dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami integracji sensorycznej oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sali do terapii w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 4 szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej 2. Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motorycznamotoryczną, koncentrację koordynację ruchów, uwagę i koncentracje koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej są szczególnie kierowane do dzieci przejawiających trudności w pisaniu i rysowaniu, szybko się meczących, szczególnie przy wykonywaniu precyzyjnych zadań przy biurku czy w ławce. Często występującymi objawami są wzmożona wrażliwość na niektóre bodźce sensoryczne, takie , jak jasne światło, wysokie dźwięki, hałas, zapachy czy dotyk. Dodatkowo mogą występować zaburzenia koordynacji ruchowej lub sprawności fizycznej. Z tego tez powodu wsparcie ich w pierwszych latach ich rozwoju jest takie tak ważne. Takim dzieciom może pomoc terapia integracji sensorycznej, która którą chcemy im umożliwić.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Najważniejszym celem projektu jest profesjonalna pomoc terapeutyczna w rozwoju dzieci. Wyrównanie ich szans poznawczych i edukacyjnych, a często odblokowanie potencjału ich rozwoju w jak najmłodszym wieku. Zajęcia tego typu powinny być dostępne masowo, jednak częsty brak świadomości problemów związanych z integracja integracją sensoryczną dzieci, brak miejsc w państwowych placówkach prowadzących terapie SI oraz bardzo duże koszty zajęć tego typu w placówkach prywatnych powodują, iż są one niedostępne.

Z tego powodu uruchomienie bezpłatnych i dostępnych zajęć terapii integracji sensorycznej wydaje się być świetnym pomysłem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychKoszty godziny pracy nauczyciela - 100 zł X 20 godzin tygodniowo X 30 tygodni = 60.

Orientacyjne koszty pracy terapeutów integracji sensorycznej - 60 000,00 zł

Sprzęt do sali - 4050.000,00 zł Szkolenie terapeutów - 10.500,00 zł Koszty mediów - 300

Inne koszty (takie jak: oznakowanie projektu, zmiany cen rynkowych sprzętu, media) - 1500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 110 800111 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Energia, centralne ogrzewanie, śmieci, sprzątanie - 300,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 300,00 zł

Załączniki