Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2017-04-19 11:47:19
Powrót do projektu

Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą

status: Zgłoszony


Projekt zakłada utwardzenie istniejących przedeptów pomiędzy wałem wiślanym, a betonowymi płytami które prowadzą do promu, same płyty należy oczyścić z naniesionego mułu i piachu i ziemi, po dwukrotnym corocznym wylewie Wisły. Dodatkowo ustawienie kilku ławek i koszy na śmieci przy drodze prowadzącej do promu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9337830543518
szerokość geograficzna: 52.3283107642031

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

część działki 1/5 obręb 40117, zejście z wału wiślanego do promu, na wysokości osiedla przy ul. Odkryta 29

Istotne informacje o lokalizacji

Wskazana lokalizacja jest obecnie wykorzystywana, pod względem uczęszczania przez mieszkańców oraz jej położenia w newralgicznym punkcie. Zejście z wału wiślanego do promu, na wysokości osiedla przy ul. Odkryta 25


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • infrastruktura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • rodziny z dziećmi
  • rowerzyści

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ścieżka jest ogólnodostępna przez cały rok


Pełny opis projektu

Projekt zakłada utwardzenie istniejących przedeptów pomiędzy wałem wiślanym, a betonowymi płytami które prowadzą do promu, same płyty należy oczyścić z naniesionego mułu, piachu i ziemi, po 2-wu krotnym corocznym wylewie Wisły. Dodatkowo ustawienie kilku ławek i koszy na śmieci przy drodze prowadzącej do promu. Należy także poddać pielęgnacji przylegający drzewostan (przyciąć kilka drzew i gałęzi). Ścieżka może być wykonana z materiału do utwardzania alejek parkowych. Kosze standardowe betonowe, ławki przytwierdzone do podłoża aby uniemożliwić przemieszczanie się ich podczas podtopień. Do projektu zalicza się także oczyszczanie i naprawę alejek, z myciem ławek i koszy, 2 razy do roku, po powodzi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Istniejąca dzika ścieżka, po każdym deszczu, zamienia się w błoto z dużymi kałużami, utrudniającą dojście nad Wisłę, brudząc buty, wprowadzając możliwość poślizgnięcia się i zwichnięcia/złamania kończyny, całkowicie uniemożliwiając przy tym dojazd do promu rowerem (trzeba go prowadzić)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- alejka parkowa - dł. ok. 300 m - 27 000 zł

- ławki z oparciem x 4 - 6 000 zł

- kosz na śmieci betonowy x 4 - 2 800 zł

- pielęgnacja zieleni na przyległym terenie ścieżki - 4 900 zł

- mycie i oczyszczanie - 4 800 zł

- wszystkie ceny zawierają transport i montażProjekt został uzupełniony przez ZZW przy akceptacja Projektodawcy o następujące elementy ze względu na konieczność dostosowania projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

1. Dostosowanie zjazdu z wału na obszar drogi dojazdowej do promu (120mbx 2,8mszerokści, kostka Bauma ze spocznikami): 62.000,00

2. Zrobienie drogi dojazdowej do promu szer. (nawierzchnia makadamowa 90,00zł/m2; szr. drogi 2,5m, długość 350mb, zrobienie przepustu w starorzeczu): koszt: 84.750,00

3. Dostosowanie dojazdu z płyt betonowej – oczyszczenie, uzupełnienie spoin, prace zieleniarski (dł. 207 m, szerokość 2 m): 20.700,00


Całkowity koszt projektu: 45 500167 450,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

coroczne, 2-wu krotne na wiosnę i jesień, oczyszczanie terenu z naniesionego mułu, mycie i konserwacja, ścieżki, płyt, ławek, koszy, pielęgnacja zieleni, uzupełnienie ubytków w nawierzchni


Całkowity koszt eksploatacji: 9 700,00 zł

Załączniki