slacek - zmiany z 2017-01-27 08:24:27
Powrót do projektu

Znasz li ten kraj - wycieczki

status: Trwa ocenaZgłoszony


Wycieczki dla mieszkańców Bielan połączone z prelekcją dot. historii zwiedzanego terenu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.941618536016904949291586875916
szerokość geograficzna: 52.27376674387305427044874040753

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Broniewskiego 72

Istotne informacje o lokalizacji

Klub Mieszkańców "Piaski" - organizator


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówWycieczki

Cztery wycieczki w cztery strony Polski: północ, południe, wschód, zachód. Wycieczki cztery razy. Wcześniej prelekcja Organizowane dla ok. 160 osób, poprzedzone prelekcją na temat zwiedzanego terenu.

Dostęp poprzez ogłoszenia na osiedlu, w gazecie lokalnej, internecie - łącznie ok. 160 osób.


Pełny opis projektuWycieczki

Projekt zakłada organizację wycieczek dla mieszkańców połączone , połączonych z wcześniejszymi prelekcjami. Wycieczki tematyczne o charakterze tematycznym np. śladami Piastów.

Po zakończeniu wycieczki wystawa zdjęć robionych przez uczestników. Propozycja - cztery wycieczki ("w cztery strony Polski").


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt pozwoli na zwiększenie integracji mieszkańców, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy ("wychylić nas poza swoje podwórko").


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt obejmuje: koszt wycieczki, prelekcję, koszty organizacyjne (np. przygotowanie wystawy zdjęć) - ok. 32 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 32 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki