aarabadzic - zmiany z 2017-02-09 11:56:09
Powrót do projektu

Znasz li ten kraj - wycieczki

status: Zgłoszony


Wycieczki dla mieszkańców Bielan połączone z prelekcją dot. historii zwiedzanego terenu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9492915868759169492915868759
szerokość geograficzna: 52.270448740407532704487404075

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Broniewskiego 72

Istotne informacje o lokalizacji

Klub Mieszkańców "Piaski"


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Cztery wycieczki w cztery strony Polski: północ, południe, wschód, zachód. Organizowane dla ok. 160 osób, poprzedzone prelekcją na temat zwiedzanego terenu.

Dostęp poprzez ogłoszenia na osiedlu, w gazecie lokalnej, internecie.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację wycieczek dla mieszkańców, połączonych z wcześniejszymi prelekcjami. Wycieczki o charakterze tematycznym np. śladami Piastów.

Po zakończeniu wycieczki wystawa zdjęć robionych przez uczestników. Propozycja - cztery wycieczki ("w cztery strony Polski").


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt pozwoli na zwiększenie integracji mieszkańców, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy ("wychylić nas poza swoje podwórko").


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt obejmuje: koszt wycieczki, prelekcję, koszty organizacyjne (np. przygotowanie wystawy zdjęć) - ok. 32 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 32 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki