slacek - zmiany z 2017-04-27 17:03:27
Powrót do projektu

Znasz li ten kraj - wycieczki

status: Zgłoszony


Wycieczki dla mieszkańców Bielan połączone z prelekcją dot. historii zwiedzanego terenu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9492915868759
szerokość geograficzna: 52.2704487404075

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Broniewskiego 72

Istotne informacje o lokalizacji

Klub Mieszkańców "Piaski"


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Cztery jednodniowe wycieczki w cztery strony Polski: północ, południe, wschód, zachód. Organizowane dla ok. 160 200 osób, poprzedzone prelekcją na temat zwiedzanego terenuzakończone prelekcją i wernisażem. Dostęp poprzez ogłoszenia na osiedlu,

w gazecie lokalnej , interneciei Internecie.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację wycieczek dla mieszkańców, połączonych z wcześniejszymi prelekcjami. Wycieczki o charakterze tematycznym np. śladami Piastów. Po zakończeniu wycieczki wystawa zdjęć robionych przez uczestników. Propozycja - cztery wycieczki ("w cztery strony Polski")czterech jednodniowych wycieczek tj.:

1. kierunek – Warszawa – Łódź – Uniejów – Warszawa,

2. kierunek – Warszawa – Sandomierz – Warszawa,

3. kierunek – Warszawa – Golub – Dobrzyń – Toruń – Warszawa,

4. kierunek – Warszawa – Kozłówka – Lublin – Warszawa,

dla mieszkańców dzielnicy Bielany (4 wycieczki x 50 osób). Po ostatniej wycieczce w Klubie Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie odbędzie się wernisaż zdjęć połączony z prelekcją przygotowaną przez wykwalifikowanego przewodnika turystycznego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt pozwoli na zwiększenie integracji mieszkańców, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy ("wychylić nas poza swoje podwórko").


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychKoszt obejmuje: koszt wycieczki, prelekcję, koszty organizacyjne (np. przygotowanie wystawy zdjęć) - ok. 32 000

1) Organizacja czterech wycieczek, w tym:

a) przejazd autokarem – standard turystyczny x 4 wycieczki,

b) opiekę licencjonowanego pilota x 4 wycieczki,

c) ubezpieczenie NNW x 4 wycieczki,

d) ubezpieczenie OC organizatora

e) wyżywienie: jeden ciepły posiłek x 4 wycieczki,

f) zwiedzanie trzech obiektów historyczno – kulturalnych x 4 wycieczki,

g) zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, instytucji kultury, teatrów, muzeów x 3 obiekty x 4 wycieczki,

h) przewodników miejscowych x 4 wycieczki,

i) woda dla uczestników wycieczek 50 os. x 4 butelki 0,5l x 4 wycieczki

Łączny koszt ok 20 000,00 zł2) Organizacja wernisażu połączonego z prelekcją, w tym:

a) poprowadzenie prelekcji przez wykfalifikowanego przewodnika turystycznego,

b) wynajem sali w Klubie Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie na ok 5 godzin,

c) wydrukowanie zdjęć w formacie 15x21 cm w ilości 50 szt.,

d) montaż i demontaż ekspozycji,

e) catering x 70 osób (trzy rodzaje ciast krojonych, kawa, herbata,

woda, soki) z obsługą kelnerską,

f) nagłośnienie i oświetlenie wraz z montażem i demontażem,

g) koordynacja,

Łączny koszt ok 9 500,00 zł3) Promocja projektu, w tym:

a) projekt plakatu, zaproszenia ,

b) druk plakatów A4 – ok 800 szt.,

c) druk zaproszeń – ok 100 szt.

Łączny koszt ok 2 500,00 zł
Całkowity koszt projektu: 32 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki