slacek - zmiany z 2017-01-26 16:02:26
Powrót do projektu

Cykl teatralny dla dzieci. Trzy spektakle w klubie Klubie Piaski.

status: Trwa ocenaZgłoszony


Cykl przedstawień teatralnych, interaktywnych dla dzieci, w których dzieci będą mogły mogą brać udział , i wspólnie z aktorami tworzyć przedstawienie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9411524760071294946324825287
szerokość geograficzna: 52.2738980429697270343694670565

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Broniewskiego 71

Istotne informacje o lokalizacji

Klub mieszkańców Osiedla Piaski.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny wg. zgłoszeń. Informacje o przedstawieniu będzie będą umieszczone w internecie na stronie Dzielnicy Bielany oraz Klubu Piaski, na tablicach ogłoszeń i w ulotkachformie ulotek.

Ograniczeniem jest ilość dzieci (do 70 na sali) i wiekiem dzieci (3-10 lat).

Dzień i godziny do uzgodnienia z kierownikiem klubuKlubu.
Pełny opis projektu

Trzy przedstawienia interaktywne w roku. Dzieci zaproszone są do udziału w przedstawieniu. Czas jednego spektaklu - do godziny. Udział w przedstawieniu pobudza wyobraźnię, dzieci uczą się, wzbudzają zainteresowanie teatrem, . Projekt integruje dzieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak jest na naszym terenie zajęć w okolicy tego typu zajęć dla małych dzieci. Bardzo , które często dzieci pytają, kiedy będzie przedstawienie pytają o tego typu rozrywkę dla nich.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Występ teatrzyków - trzy przedstawienia w roku - 3 x 1200 zł + 3600 = 3 600,00 zł. Wypożyczenie: Wynajęcie

2. Wypożyczenie/wynajęcie sali - 3 imprezy x 2.5 godz. x 86 zł + = 215,00 plakaty

3. Plakaty, ulotki - 3 imprezy x 200 zł + = 600,00


Całkowity koszt projektu: 4 415,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki