slacek - zmiany z 2017-02-06 10:36:06
Powrót do projektu

Cykl teatralny dla dzieci. Trzy spektakle w Klubie Piaski

status: Zgłoszony


Cykl przedstawień teatralnych, interaktywnych dla dzieci, w których mogą brać udział i wspólnie z aktorami tworzyć przedstawienie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9494632482529
szerokość geograficzna: 52.2703436946706

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Broniewskiego 71

Istotne informacje o lokalizacji

Klub mieszkańców Osiedla Piaski.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny wg. zgłoszeń. Informacje o przedstawieniu będą umieszczone w internecie na stronie Dzielnicy Bielany oraz Klubu Piaski, na tablicach ogłoszeń i w formie ulotek.

Ograniczeniem jest ilość dzieci (do 70 na sali) i wiekiem dzieci (3-10 lat). Dzień i godziny do uzgodnienia z kierownikiem Klubu.




Pełny opis projektu

Trzy przedstawienia interaktywne w roku. Dzieci zaproszone są do udziału w przedstawieniu. Czas jednego spektaklu - do godziny. Udział w przedstawieniu pobudza wyobraźnię, dzieci uczą się, wzbudzają zainteresowanie teatrem. Projekt integruje dzieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak w okolicy tego typu zajęć dla małych dzieci, które często pytają o tego typu rozrywkę dla nich.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Występ teatrzyków - trzy przedstawienia w roku - 3 x 1200 zł = 3 600,00 zł.

2. Wypożyczenie/wynajęcie sali - 3 imprezy x 2.5 godz. x 86 zł = 645,00 zł

3. Plakaty, ulotki - 3 imprezy x 200 zł = 600,00 zł


Całkowity koszt projektu: 4 845,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki