slacek - zmiany z 2017-04-27 16:58:27
Powrót do projektu

Cykl teatralny dla dzieci. Trzy spektakle w Klubie Piaski

status: Zgłoszony


Cykl przedstawień teatralnych, interaktywnych dla dzieci, w których mogą brać udział i wspólnie z aktorami tworzyć przedstawienie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9494632482529
szerokość geograficzna: 52.2703436946706

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Broniewskiego 71

Istotne informacje o lokalizacji

Klub mieszkańców Osiedla Piaski.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny wg. zgłoszeń. Informacje o przedstawieniu będą umieszczone w internecie na stronie Dzielnicy Bielany oraz Klubu Piaski, na tablicach ogłoszeń i w formie ulotek.

Ograniczeniem jest ilość dzieci (do 70 na sali) i wiekiem dzieci (3-10 lat). Dzień i godziny do uzgodnienia z kierownikiem Klubu.
Pełny opis projektu

Trzy przedstawienia interaktywne w roku. Dzieci zaproszone są do udziału w przedstawieniu. Czas jednego spektaklu - do godziny. Udział w przedstawieniu pobudza wyobraźnię, dzieci uczą się, wzbudzają zainteresowanie teatrem. Projekt integruje dzieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak w okolicy tego typu zajęć dla małych dzieci, które często pytają o tego typu rozrywkę dla nich.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Występ teatrzyków - trzy przedstawienia w roku - 3 x 1200 zł = 3 600,00 zł. 2. Wypożyczenie/wynajęcie sali - 3 imprezy x 2.5 godz. x 86 zł = 645,00 zł 3. Plakaty, ulotki - 3 imprezy x 200 zł = 600,00 złTeatrzyk interaktywny dla dzieci – czas ok 60 min/jeden spektakl

- Koszy jednego spektaklu – 1200 zł brutto x 3 przedstawienia – 3600 zł brutto

Powyższa cena zawiera koszt: przedstawienia, scenografii, nagłośnienia, oświetlenia, rekwizytów, transportu.

2. Wynajęcie sali w Klubie Piaski, ul. Broniewskiego 71 w Warszawie

- 3 przedstawienia x 2,5 godziny x 86,00 zł brutto – 645 zł brutto

3. Promocja

- projekt plakatu A4 – 600 zł brutto

- druk plakatów - 1000 szt. – 1000,00 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki