Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-02-03 12:43:03
Powrót do projektu

Ochrona ptaków w zadrzewieniach wyścigów konnych

status: Zgłoszony


Projekt służy ochronie gatunków ptaków (sikory, szpak, pleszka, mazurek a nawet puszczyk,) gniazdujących w skrzynkach lęgowych. Polega na zakupie i rozwieszeniu na terenie wyścigów konnych 250 skrzynek lęgowych różnych typów i ich późniejszym utrzymaniu

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

na zachód od ul. Puławskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Teren zadrzewień torów wyścigów konnych.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • publiczność

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren zadrzewień na Ursynowie, na zachód od ul. Puławskiej, należący do wyścigów konnych jest ogólnodostępny w ciągu dnia świetlnego. Gatunki dla których przeznaczone są skrzynki nie należą do płochliwych i przy skrzynkach można je bez przeszkód obserwować- głównie (lecz nie wyłącznie) w porze wiosenno-letniej.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje wzbogacenie siedlisk lęgowych kilkunastu gatunków ptaków w zadrzewieniach torów Wyścigów Konnych -poprzez zakup i rozwieszenie na tym terenie 250 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków różnego typu-103 szt. typu "a" -dla ptaków o małych rozmiarach ciała (np. sikory, mazurek i muchołówka żałobna, 130 sztuk typu "B"- zajmowanych głównie przez szpaka, niekiedy pleszkę, 15 sztuk typu "D" - głównie dla kawek oraz 2 szt. typu "E" dla sów (puszczyka). Skrzynki zostaną rozwieszone pod nadzorem ornitologa w I kwartale 2018 r. Po sezonie lęgowym 2018 r (IV kwartał) wszystkie omawiane skrzynki zostaną oczyszczone ze starych, nie potrzebnych już ptakom gniazd- co zapewni ich zajęcie w następnym roku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Postulowane dzianie jest niezbędne dla ochrony ptaków na Zielonym Ursynowie, na terenie gdzie większość drzewostanów nie posiada naturalnych dziupli - w których wiele gatunków zakłada gniazda. Ponadto ptaki, które zagnieżdżą się w skrzynkach są mało płochliwe i mogą być obiektem ciekawych obserwacji przyrodniczych. Odznaczają się też donośnym i miłym śpiewem, cieszą się więc sympatią publiczności odwiedzającej tereny zieleni.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup 250 skrzynek, różnych typów i ich zawieszenie na drzewach

- typ "A" (dla sikor i innych małych ptaków- 103 szt. X 55 zł -> 5665 zł

-typ "B" - głównie dla szpaka niekiedy też pleszki -130 szt. X 60 zł -> 7800zł

- typ"D" - dla kawek - 15 szt. x 80 zł -> 1200zł

- typ "E"- dla puszczyka -2szt. X 150 zł -> 300 zł

łącznie zakup 250 szt. skrzynek - 14965 zł brutto

Oczyszczenie 250 sztuk skrzynek jesienią 2018r. ->6zł/ 1 skrzynkę

łącznie 1500zł brutto


Całkowity koszt projektu: 16 465,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Skrzynki będą wymagać corocznej jesienno- zimowej konserwacji - w cenie ok. 7 zł za 1 skrzynkę.

250 skrzynek x 7 zł-> 1750 brutto rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 750,00 zł

Załączniki