Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2017-04-25 13:36:25
Powrót do projektu

Zrób To Sam w Rembertowie! – cykl praktycznych warsztatów dla każdego.

status: Zgłoszony


Projekt „Zrób To Sam w Rembertowie! – cykl praktycznych warsztatów dla każdego” polegał będzie na przeprowadzeniu serii 16 warsztatów w Domu Kultury „Rembertów” z: renowacji mebli, stolarki, szycia, projektowania, używania kolorów, kowalstwa, wikliniarstwa, majsterkowania, napraw domowych, elektryczności, recyclingu, papieru czerpanego i napraw rowerowych. Projekt zakończy się Pierwszym Rembertowskim Piknikiem Majsterkowicza.

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dom Kultury „Rembertów”, Aleja Komandosów 8

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty i piknik odbywać się będą w Domu Kultury „Rembertów” w godzinach pracy placówki. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie wolny. Zaplanowane wydarzenia skierowane są do wszystkich mieszkańców. Realizacja wydarzeń przewidzianych w projekcie odbędzie się w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkich zainteresowanych. Rekrutacja odbędzie się z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji, w tym strony internetowej Urzędu Dzielnicy.
Pełny opis projektu

Projekt „Zrób To Sam w Rembertowie! – cykl praktycznych warsztatów dla każdego” polegał będzie na przeprowadzeniu serii 16 warsztatów w Domu Kultury „Rembertów” z : renowacji mebli, stolarki, szycia, projektowania, używania kolorów, kowalstwa, wikliniarstwa, majsterkowania, napraw domowych, elektryczności, recyclingu, papieru czerpanego i napraw rowerowych. Projekt zakończy się Pierwszym Rembertowskim Piknikiem Majsterkowicza. Forma i treść warsztatów przeznaczona i dostosowana będzie dla odbiorcy w każdym wieku. Warsztaty dla dzieci z rodzicami i dla kobiet zostaną specjalnie przygotowane przez prowadzących. Warsztaty i piknik odbędą się w czasie wiosny, lata i jesieni 2018 w nowopowstałym miejscu aktywności lokalnej „Szopie Dobrych Pomysłów” działającej przy domu kultury oraz na estradzie letniej i terenie domu kultury. Warsztaty z renowacji mebli i stolarki umożliwią nabycie wiedzy o meblarstwie, środkach konserwujących, dokonywaniu własnych napraw i renowacji, zaprezentują i nauczą jak samodzielnie szybko i łatwo zbudować własny mebel. Warsztaty szycia, projektowania, używania kolorów staną się blokiem prezentującym i uczącym szeroko rozumianego krawiectwa. Kolejne warsztaty będą poświęcone tradycyjnemu rzemiosłu i rękodziełu związanemu z kowalstwem i wikliniarstwem, na których każdy z uczestników będzie mógł wykonać własne przedmioty. Kolejny blok warsztatowy poświęcony będzie bezpośrednio domowym naprawom, majsterkowaniu i elektryczności. Warsztaty będą miały na celu rozbudzenie zainteresowań technicznych. Uczestnicy warsztatów będą uczyli się naprawiać popsute domowe rzeczy i konstruować własne. Kolejny blok warsztatowy będzie poświęcony współczesnym trendom praktycznych działań jak: recyclingu, papier czerpany czy naprawy nowoczesnych rowerów. Cykl warsztatów zakończy Pierwszy Rembertowski Piknik Majsterkowicza, na którym uczestnicy zaprezentują swoje zdobyte umiejętności i wykonane przedmioty. Piknik służył będzie również celom integracji społeczności lokalnej. Wstęp na wszystkie warsztaty i piknik będzie wolny.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt „Zrób To Sam w Rembertowie! – cykl warsztatów dla każdego” jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i różnych grup wiekowych.

Celem jego jest wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej i edukacyjnej w dzielnicy, promocja zajęć praktycznych i szeroko rozumianego zainteresowania zajęciami praktycznymi i majsterkowaniem, które często jest pomijane w edukacji dzieci i rozwijaniu osobistych pasji osób dorosłych. Uczestnicy projektu nauczą się podstawowych umiejętności często niezbędnych w codziennym życiu. Otrzymają podstawowe materiały podczas warsztatów oraz wsparcie merytoryczne. Na wszystkie warsztaty będzie wstęp wolny. Projekt zakończy się integracyjnym Pierwszym Piknikiem Rembertowskiego Majsterkowicza, który posłuży zaprezentowaniu osiągnięć uczestników projektu i wymianie doświadczeń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys „Zrób To Sam w Rembertowie! – cykl praktycznych warsztatów dla każdego”:

1. Warsztaty renowacji mebli 1 000 zł

2. Warsztaty stolarki 1 000 zł

3. Warsztaty stolarki dla kobiet 1 000 zł

4. Warsztaty szycia 1 000 zł

5. Warsztaty projektowania ubrań 1 000 zł

6. Warsztaty z używania kolorów 1 000 zł

7. Warsztaty kowalstwa 1 000 zł

8. Warsztaty wikliniarstwa 1 000 zł

9. Warsztaty majsterkowania dla dzieci 1 000 zł

10. Warsztaty majsterkowania dla rodzin 1 000 zł

11. Warsztat napraw domowych dla kobiet 1 000 zł

12. Warsztat napraw domowych dla mężczyzn 1 000 zł

13. Warsztaty elektryczne wikliniarstwa 1 000 zł

14. Warsztaty recyclingu 1 000 zł

15. Warsztaty z papieru czerpanego 1 000 zł

16. Warsztaty z napraw rowerowych 1 000 zł

17. Podstawowe materiały na warsztaty 16 warsztatów x 500 zł = 8 000 zł

18. Pierwszy Rembertowski Piknik Majsterkowicza 2 000 zł


Całkowity koszt projektu: 26 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki