Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-01-26 13:07:26
Powrót do projektu

Sala do treningu boksu i samoobrony

status: Trwa ocenaZgłoszony


Projekt dotyczy modernizacji i przystosowania sali treningowej do potrzeb młodych sportowców z Pragi.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.041275262832640412752628326
szerokość geograficzna: 52.250294639668062502946396681

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

sala przy "Orliku" ul.Targowa 86

Istotne informacje o lokalizacji

Sala znajduje się w kompleksie sportowym przy ul.Targowej 86.Jest to pierwsze pomieszczenie od strony ul.11 Listopada , z wejściem od strony szkoły.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Sala jest ogólnodostępna dla mieszkańców


Pełny opis projektu

Na sali od ponad dwóch lat organizowane są treningi boksu i samoobrony dla mieszkańców. Wyposażenie sali , m.in w lustra i potrzebny sprzęt (ławka do ćwiczeń siłowych, worki bokserskie itp. zostało ofiarowane przez mieszkańców , którzy korzystają z sali .Mieszkańcy sami dbają o porządek w obiekcie jak i wokół niego. Sala wymaga jednak odświeżenia i przystosowania do standardów .Dotyczy to m.in. wymiany oświetlenia ,dostępu do natrysków i szatni, zamontowania drabinek i specjalnych mat.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Sala jest pierwszym na Pradze Północ ogólnodostępnym miejscem gdzie można trenować sztuki walki (m. in. boks).Wraz z rosnącą popularnością tego miejsca ,obiekt wymaga przystosowania do korzystania przez najmłodszych , a także kobiety.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wśród składowych kosztorysu należy wyróżnić :- wyburzenie ściany pod trzy otwory drzwiowe (dostęp do sanitariatów, natrysków i szatni),-obróbka otworów i montaż drzwi ,- wmurowanie ściany działowej w toalecie (oddzielenie toalety od szatni), -przerobienie instalacji hydraulicznej ,-wykonanie instalacji klimatyzacji na sali ,-wymiana oświetlenia ,-malowanie wraz z naprawa uszkodzonych ścian ,-montaż luster oraz dodatkowego sprzętu(maty, drabinki).


Całkowity koszt projektu: 39 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki