Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-03-02 10:35:02
Powrót do projektu

Salonik czytelniczy- aranżacja przestrzeni

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wystrój i przystosowanie wydzielonej strefy biblioteki do użytku Czytelników

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Rozłucka 11 a

Istotne informacje o lokalizacji

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 90 ul Rozłucka 11a


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Realizacja projektu - aranżacja przestrzeni dla Czytelników umożliwi wszystkim użytkownikom biblioteki korzystanie z miejsca w godzinach pracy Wypożyczalni nr 90


Pełny opis projektu

Realizacja projektu przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia w celu utworzenia miejsca czyli kącika dla osób odwiedzających bibliotekę

Udostępnione i w sposób przemyślany zaaranżowane miejsce umożliwi czytelnikom skorzystanie w ciszy z prenumerowanych gazet i czasopism oraz internetu.

W chwili obecnej stanowisko komputerowe jest umiejscowione na sali na której odbywa się wypożyczanie książek i obsługa. Lokalizacja powoduje dyskomfort i ogranicza swobodę korzystania z komputera.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników możliwym okazało się wydzielenie pewnej powierzchni sali i udostępnienie jej przychodzącym. Aby móc w pełni zrealizować potrzeby niezbędne jest wyposażenie pozyskanego fragmentu wypozyczalni ok 6 m2 w podstawowe elementy tj. fotele regały biurko komputerowe stolik krzesło szafka


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny koszt projektu:

biurko komputerowe 600 zł

krzesło do biurka 200 zł

regał/szafka 3 szt 3 x 400 zł= 1200 zł

fotele 2 szt 2 x 500 = 1000 zł

zestaw kółek do mebli 200 zł

elementy dekoracyjne 100 zł


Całkowity koszt projektu: 3 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • SKMBT_C36017012515510.pdf