Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-03-21 12:34:21
Powrót do projektu

Trasa rowerowa na Jazdowie

status: Zgłoszony


Trasa rowerowa na Jazdowie łacząca Plac Na Rozdrożu - CSW (Centrum Sztuki Współczesnej) - Kładka - ulica Wiejska

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Plac Na Rozdrożu - CSW (Centrum Sztuki Współczesnej).

Istotne informacje o lokalizacji

Od placu Na Rozdrożu, wzdłuż Trasy Łazienkowskiej do kładki, po stronie Parku Ujazdowskiego. Przejazd przez kładkę do Centrum Sztuki Współczesnej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Trasa rowerowa będzie ogólnodostępna


Pełny opis projektu

Połączenie istniejących tras rowerowych między: Plac Na Rozdrożu - CSW (Centrum Sztuki Współczesnej) - Kładka - ulica Wiejska.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Połączenie istniejących tras rowerowych ułatwi szkole podstawowej korzystanie z "Rowerowego Maja" (warszawska kampania promująca zdrowy styl życia).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa ściezki rowerowej.


Całkowity koszt projektu: 260 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

około 500 zł/m-c


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki

  • List poparcia (reprezentacja ponad 100 rodzin) 1.pdf
  • List poparcia(reprezentacja ponad 400 rodzin) 2.pdf