Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:33:09
Powrót do projektu

Trasa rowerowa na Jazdowie

status: Zgłoszony


Trasa rowerowa na Jazdowie łącząca plac Na Rozdrożu z planowaną trasą rowerową na estakadach Trasy Łazienkowskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0285347700119020285347700119
szerokość geograficzna: 52.220523989324092205239893241

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

chodnik po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej od pl. Na Rozdrożu do skarpy

Istotne informacje o lokalizacji

Od placu Na Rozdrożu, wzdłuż Trasy Łazienkowskiej do kładki, po stronie Parku Ujazdowskiego


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Trasa rowerowa będzie ogólnodostępna


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę drogi dla rowerów (szerokości 2 m) i remont chodnika po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej od pl. Na Rozdrożu do skarpy. Będzie się ona łączyć z planowaną trasą rowerową na estakadach Trasy Łazienkowskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Połączenie istniejących tras rowerowych ułatwi szkole podstawowej korzystanie z "Rowerowego Maja" (warszawska kampania promująca zdrowy styl życia).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

budowa drogi dla rowerów i remont chodnika po północnej stronie al. Armii Ludowej pomiędzy pl. Na Rozdrożu a ul. Jazdów (280 m * 5 m): 280 000 zł

niezbędna przebudowa odcinka jezdni przed pl. Na Rozdrożu: 70 000 zł

dokumentacja projektowa: 35 000 zł

łącznie: 385 000 zł


Całkowity koszt projektu: 385 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

około 500 zł/m-c


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki

  • List poparcia (reprezentacja ponad 100 rodzin) 1.pdf
  • List poparcia(reprezentacja ponad 400 rodzin) 2.pdf