aarabadzic - zmiany z 2017-03-02 12:35:02
Powrót do projektu

Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza

status: Zgłoszony


Podczas opadów i roztopów przejście między osiedlem i wymienionymi, na granicy między jezdnią „przybazarowej” wewnętrznej ulicy Broniewskiego i dalszą częścią zajmującą teren dwóch zatok parkingowych - przystankami tonie w wodzie. Przyczyny: położenie w zagłębieniu, niedrożność kanałów odprowadzających wody opadowe. Projekt dotyczy podjęcia działań przywracających przejściu walory użytkowe.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9535133838654
szerokość geograficzna: 52.2691028230657

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Broniewskiego 53

Istotne informacje o lokalizacji

Przejście jest zalewane przez wody opadowe. Graniczy z terenem w gestii ZDM, który wynajął go na targowisko. Problem jest następstwem położenia przejścia poniżej otaczającego terenu i niedrożności kanalizacji.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • Udogodnienia

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny, bez ograniczeń w dzień i w nocy.


Pełny opis projektu

Jak napisano wcześniej, omawiane przejście jest zalewane przez wody opadowe, ponieważ jest zbyt nisko położone, a kanały odprowadzające wodę są niedrożne. Wydaje się, że od początku było przez inwestorów traktowane jako tymczasowe wobec projektu budowy drugiej jezdni ulicy Broniewskiego. Ta tymczasowość trwa już ponad 40 lat i wiele wskazuje, że szybko się nie skończy a stan techniczny tego przejścia jest opłakany. Bardzo źle służy mieszkańcom, a szczególnie małym dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym. Najniższy punkt omawianego przejścia znajduje się na styku jezdni drogi wewnętrznej i pobocza, na którym wymalowano zebrę w środku szeregu miejsc parkingowych. Warto zauważyć, że podniesienie poziomu tego przejścia wymaga podniesienia poziomu jezdni w otoczeniu przejścia lub budowy spowalniacza oraz pogorszy sytuację podobnie zatapianych miejsc parkingowych obok tego przejścia. Trzeba się liczyć z równoległą przebudową kilkunastu miejsc parkingowych co i tak nie jest całkowitym rozwiązaniem sprawy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aby ludzie chcieli i mogli korzystać z komunikacji publicznej należy im to umożliwić. Jakość i stan techniczny tego przejścia same z siebie uzasadniają konieczność jego przebudowy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Koszt przebudowy przejścia (przyjęty jak 2 x miejsce parkingowe) - 8 000,00 zł.

- Koszt spowalniacza lub podobnego rozwiązania podwyższającego okoliczny teren - 15 000,00 złRazem 23 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 23 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
  • skan0053.pdf