Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-03-21 13:36:21
Powrót do projektu

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka

status: Zgłoszony


Montaż jednej latarni oświetlenia ulicznego z energooszczędną oprawą LED oraz montaż 12 opraw oświetlenia ulicznego LED na istniejących słupach.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0381317138672
szerokość geograficzna: 52.2555830766484

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ulica Korsaka

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Korsaka, odcinek pomiędzy budynkami mieszkalnymi prowadzący od ul. Ząbkowskiej oraz prostopadły odcinek ulicy, pomiędzy parkingami. Montaż kompletnej latarni przy zakręcie ulicy, bezpośrednio na drodze od przejścia od strony Dworca Wschodniego.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wszyscy mieszkańcy okolicy oraz osoby korzystające z uczęszczanego ciągu komunikacyjnego prowadzącego od Dworca Wschodniego kierunku ul. Ząbkowskiej i Białostockiej i dalszych rejonów zabudowy mieszkaniowej w tej części Pragi Północ.


Pełny opis projektu

Przestrzeń ogólnodostępna dla wszystkich. Ulica Korsaka prowadzi uczęszczany pieszy szlak komunikacyjny prowadzący od węzła komunikacyjnego w ul. Kijowskiej, intensywnie wykorzystywany podczas codziennych dojazdów do pracy przez mieszkańców całej okolicy, a zwłaszcza pomiędzy ulicami Białostocką, Markowska, Radzymińską.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ul. Korsaka służy zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom Dzielnicy Praga –Północ i pozostałym osobom korzystającym z uczęszczanego szlaku pieszego prowadzącego węzła komunikacyjnego w ul. Kijowskiej. Obecne oświetlenie jest niewystarczające, co w porze mniejszego ruchu zmusza wiele osób, zwłaszcza kobiet i dzieci, do wyboru innej, dalszej drogi powrotu do domu z obawy przed zagrożeniami związanymi z niedostatecznym oświetleniem ulicy. Ponadto zastosowanie opraw energooszczędnych LED przyniesie oszczędności w kosztach energii elektrycznej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej określa się na kwotę - 15 000,00 zł. brutto.- szacunkowy koszt montażu 12 szt. opraw LED 18 określa się na kwotę - 18 000,00 zł. brutto.- szacunkowy koszt posadowienia słupa wraz z oprawą LED określa się na kwotę wraz z linią kablową zasilającą i wykopem oraz odtworzeniem nawierzchniokreśla się na kwotę. - 10 000,00zł. brutto.


Całkowity koszt projektu: 43 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej do zasilania lamp LED- ok. 80 zł za latarnię


Całkowity koszt eksploatacji: 1 040,00 zł

Załączniki