Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-01-26 17:57:26
Powrót do projektu

Stół spotkań

status: Zgłoszony


Mieszkańcy Ursynowa mogą się spotykać na otwartej przestrzeni publicznej, aby realizować potrzeby spotkań kulturalnych, edukacyjnych, obywatelskich debat, towarzyskich. Dostępne dla wszystkich grup wiekowych, osób niepełnosprawnych. Realizacja różnorodnych programów wokół stołu jednoczy obywateli w ulubionym miejscu dla wielu. Buduje więzi lokalne.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Park Jana Pawła II

Istotne informacje o lokalizacji

Fragmenty placu pomiędzy trawnikiem a fontanną równolegle do trawnika na długości 12 metrów stół, ławy w pobliżu.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Stół spotkań to mała architektura składająca się ze stołów oraz ław. Korzystać można całorocznie. Obiekt będzie dostępny dla ogółu mieszkańców non stop. Będą też organizowane imprezy kulturalne, edukacyjne, obywatelskie. Projekty zgłaszać mogą grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe. Ursynowskie towarzystwo społeczno-kulturalne deklaruje koordynacje imprez. Informacja o imprezach będzie ogólnodostępna m.in. Poprzez media lokalne. Dostępność dla wszystkich grup wiekowych, osób z niepełnosprawnością.


Pełny opis projektu

1/ Stół o łącznej długości 12m, składający się z 4 sztuk stołów każdy 3m długości, wysokość stołu 80-85 cm, szerokość 120 cm. Stoły mogą być pozostawione przez cały rok. Materiał: drewniane blaty impregnowane nogi stalowe 6mm płaskownik. Stoły na stałe przytwierdzone do podłoża. Podobne stoły były zainstalowane przed głównym wejściem do PKiN. Ale tamte były szersze i dłuższe, co utrudnia ewentualny transport. Te są bezpieczne (można je traktować jak scenę) i ergonomiczne.

2/ Oprócz stołu przydatne będą ławy w pobliżu - na terenie parku jest ich zbyt mało. Mieszkańcy chętnie przysiądą, aby obserwować wydarzenia przy stole. 2 ławki długości po 3m.

3/ Tablica informacyjna.

4/ Przyłącze elektryczne do gniazdka wtykowego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stół spotkań to stół biesiadny lub scena na występ artystyczny, stół dyskusyjny, stół na wymianę rzeczy, książek, wymiana baby mama, stół gier, spotkań towarzyskich, jarmark świąteczny. Brakuje na Ursynowie miejsca spotkań w przestrzeni publicznej wśród dobrej, atrakcyjnej architektury. Stół spotkań to realizacja różnorodnych potrzeb budujący więzi lokalne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1/ Stół: 4 sztuki (300x120x80/85) po 5 600 zł = 22 400 zł, w tym dowiezienie i montaż.

2/ 2 ławy (300) x 1 000 zł = 2 000 zł, w tym dowiezienie i montaż.

3/ Tablica informacyjna = ok. 1 000 zł

4/ Przyłącze elektryczne = ok. 1 200 zł


Całkowity koszt projektu: 26 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja i ew. zużycie prądu.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki